Legislativní koncepce MSP 2021 – 2022

V prosinci roku 2020 uplynuly dva roky od okamžiku, kdy se AMSP ČR stala oficiálním připomínkovým místem legislativního procesu České republiky. Přestože se nejedná o žádné významné výročí, tak pro AMSP ČR došlo k uplynutí období, pro které byla stvořena první legislativní koncepce MSP, konkrétně pro období let 2019 a 2020. Během těchto dvou let se AMSP ČR aktivně podílela 59 připomínkami na zkvalitňování podnikatelského prostředí pro malé a střední podnikatele v ČR.

 

Možnost aktivně se podílet na legislativním procesu je pro AMSP ČR stále velkým závazkem, neboť zájmy malých a středních podnikatelů, které jsou nám sdělovány jsou vždy názory odbornými v dané oblasti. Komunikovat názory od vysoce erudovaných a vzdělaných odborníků v oblastí jako je elektrotechnika, gastronomie, zdravotnictví nebo služby je velkou příležitostí, ale zároveň nelehkým úkolem, kdy odborný názor je velmi složité vložit do jazyka legislativního procesu.

 

V roce 2020 se řada legislativních a nelegislativních aktivit velmi proměnila vzhledem k epidemii koronaviru. Změna nebo odsunutí plánovaných legislativních činností, které byly nahrazeny aktivním bojem s koronovirem a jeho ekonomickými následky, se dotkla také činnosti Legislativní rady MSP. Zároveň se však podařilo řadu aktivit úspěšně dotáhnout do konce a zmírnit tak zátěž pro české podnikatele.

 

Tato Legislativní koncepce tvořená na následující dvouleté období, tedy pro roky 2021 a 2022, se bude muset vypořádat právě s těmi cíli, kdy jednak bude pokračovat tvorba nových právních norem, jejichž cílem bude podpora pro malé a střední podnikatele a živnostníky a zároveň bude stále probíhat vypořádání se s koronavirovou krizí.

 

Slovo krize v čínštině je složeno ze dvou čínských znaků, a to „nebezpečí” a „příležitost”. Výslovnost tohoto slova je „wej-dži”. Právě tímto způsobem chceme pojmout tuto Legislativní koncepci, kdy chceme nebezpečí v každém podnikatelském oboru proměnit v příležitost. Proto bychom se jako reprezentanti malých a středních podniků neměli bát nebezpečí, ale vyhledat příležitost reprezentovanou dveřmi, u kterých bude právě nápis „VEJDI”.

 

Tuto koncepci tak chceme pojmout jako pomyslný maják na rozbouřeném moři v době ekonomické nejistoty, který pomůže najít cestu do klidných vod přístavu ekonomické prosperity a rozmachu.

 

Právní zpravodaj
Celá koncepce ke stažení zde

amsp.cz
https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html