Mezinárodní jednání v italské Florencii v rámci projektu SUFABU

Mezinárodní jednání v italské Florencii v rámci projektu SUFABU

Podle našeho názoru je nesmírně důležité, abychom se i v takovýchto bezprecedentních dobách snažili pokračovat v naší práci, co nejlépe a nejefektivněji to jde. Projektové týmy se musí scházet, musíme jednat, musíme koordinovat vše tak, aby byl zajištěn – pokud možno – hladký průběh realizace všech plánovaných aktivit a dodání projektových výstupů v patřičné kvalitě a čase nebylo ohroženo. Považujeme proto za velký úspěch, že se našemu týmu mezinárodního projektu „SUFABU: Nástupnictví v rodinných firmách | Školení pro dobré zvládnutí procesu generační obměny v rodinných podnicích“ podařilo zorganizovat další pravidelné setkání alespoň ve formě kombinující vzdálené a osobní jednání.

Mezinárodní jednání v italské Florencii zajistila ve dnech 5.-6. 10. 2020 pořádající organizace CEDIT ve spolupráci se zástupci českých partnerů. Pro zajištění zdraví účastníků byla provedena všechna patřičná hygienická opatření, takže celá akce proběhla maximálně bezpečně. Partneři, kteří se nemohli jednání z mnoha důvodů, různých omezení a restrikcí zúčastnit osobně, se schůzky aktivně zúčastnili alespoň prostřednictvím vzdáleného připojení. Dvoudenní konference pomohla partnerům definovat nové úkoly, stanovit termíny a přejít k dalšímu výstupu projektu – tzn. ke tvorbě vzdělávacích materiálů. Partneři se navíc mohli setkat i se zástupkyní univerzity v Sieně – paní Dr. Elenou Castrini a seznámit se s jejím výzkumem v oblasti v rodinných podniků.

 

Fotogalerie:

 https://www.viva-awa.com/sextoysindelhi https://www.sexvibrators.in/about_us
https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html
https://amsp.cz/20210317-best-handheld-vacuum-cleane/
X