Mezinárodní virtuální jednání projektu SUFABU

Mezinárodní virtuální jednání projektu SUFABU

I v těchto těžkých časech AMSP ČR spolupracuje s organizacemi po celé Evropě. Jelikož však mnohé státy v tomto turbulentním a bezprecedentním období přistoupily k různým omezením a cestovním restrikcím, dotkly se tyto změny také naplánovaných mezinárodních jednání. V případě projektu „SUFABU – Succession in Family Businesses“, jehož cílem je pomoc rodinným firmám s procesem mezigenerační obměny, byl proto zrušen dvoudenní meeting v Oslu. Aby však práce na projektových výstupech nebyla zcela ochromena, AMSP ČR přesunula jednání do virtuálního prostoru a zorganizovala ve dnech 1.-2. 4. 2020 online konferenci.

Dvoudenního virtuálního setkání se kromě českých partnerů zúčastnily také zástupci z Belgie, Itálie, Norska, Skotska a Španělska. Tým společně jednal o finalizaci souhrnné zprávy o rodinných podnicích v jednotlivých zemích a o tvorbě případových studií rodinných firem, které již procesem předání úspěšně prošly. V současnosti, kdy jsou mnohé rodinné firmy ovlivněny nepříznivým vývojem spojeným s virem Covid-19, byla debatována i pomoc jednotlivých partnerů rodinným firmám v dalších oblastech.

Všem partnerům bychom chtěli poděkovat za perfektní součinnost, především norským partnerům FBN za flexibilitu a rychlost při změně „místa“ jednání a českým partnerům INSTITUT INPRO za vedení online debat. Přejeme všem pevné zdraví. 

 

 X