Návrhy a podněty AMSP ČR vládě k řešení koronavirové krize

Návrhy a podněty AMSP ČR vládě k řešení koronavirové krize

Praha, 27. března 2020. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) zpracovala na základě podnětů z členské základny několik bodů a návrhů k řešení koronavirové krize, která se dotýká všech segmentů podnikání. Dnes byly tyto návrhy odeslány na předsedu vlády, ministra průmyslu a obchodu, ministryni financí a ministryni práce a sociálních věcí.   

Za stěžejní body materiálu je možno považovat zdraví a bezpečnost, které se týkají urgentní výroby a distribuce ochranných pomůcek a dezinfekcí do firem. Co nyní potřebují firmy k přežití? Hotovost, zvýšit procento kompenzací od státu u kurzarbeitu nebo převzít odvody za zaměstnance, odklad plateb DPH o 6 měsíců, po tomto odkladu prominutí DPH z nezaplacených faktur, odklad nebo snížení splátek nájemného, posílit poptávku státními zakázkami a investicemi do českých firem, stimuly – motivaci pro firmy, které nyní s potížemi udržují zaměstnanost a jsou v provozu, navýšit koeficient R&D, přesné návody a jednoduché postupy, povolení montážních / turnusových výjezdů do zahraničí, zrušení povinnosti realizovat výběrová řízení u programů Technologie Covid a Czech Rise Up a sadu opatření pro gastroprovozy.

Celý materiál zde: https://amsp.cz/navrhy-a-podnety-amsp-cr-k-reseni-koronavirove-krize/

Tisková zpráva ke stažení zde:
TZ-2020-03-27-Návrhy AMSP ČR

 https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html