Nevyděláváte dost? Vzdělávejte zákazníky

Nevyděláváte dost? Vzdělávejte zákazníky

Publikace autorky PhDr. Ladislavy Knihové, MBA „Nevyděláváte dost? Vzdělávejte zákazníky“ představuje 11 marketingových strategií založených na vzdělávání zákazníků pro malé a střední podniky. To slibuje podtitulek knihy a nezůstává u slibu, obsah jej zcela naplňuje. Jde o praktického marketingového průvodce současnými trendy v marketingové komunikaci, založeného na analýze vzdělávacích marketingových kampaní a výsledků výzkumu mezi těmi, kterým je publikace určena, tj. malými a středními firmami. Autorka konkrétně popisuje marketingové strategie vedoucí k přístupu akcentujícímu obsahový marketing s důrazem na edukační obsah vytvářející nový typ vztahu se zákazníkem. Obhajuje tezi, že „Edukační obsah sdílený značkou v různých formátech cílí na zákaznickou zkušenost, která je vnímána jako nadstandardní péče o zákazníka. Tuto zkušenost zákazník oceňuje a vítá, aktivně vyhledává a rád sdílí ve své sociální bublině.“

V rámci této recenze nelze vyjmenovat a popsat podrobně jednotlivé kapitoly, ale lze říci, že jedenáct popisovaných strategií mapuje aktuální trendy v marketingové komunikaci postihující podstatu problému a srozumitelně podává základní přehled možností nového přístupu k zákazníkovi v měnícím se světě. Kapitoly mají přehlednou strukturu a obsahují základní výsledky výzkumu, přínos poznatků pro konkrétní podnikatelskou činnost, pohled z hlediska vzdělávacího obsahu a čtenáře orientují i v další literatuře na dané téma.

Publikaci naleznete zde:
Nevyděláváte dost_Vzdělávejte zákazníky_Ladislava_Knihová

Autor publikace: PhDr. Ladislava Knihová, MBA
Počet stran: 69

 https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html