Nezávislost

AMSP ČR je od počátku politicky i ekonomicky zcela nezávislou organizací

AMSP ČR

AMSP ČR je od počátku politicky i ekonomicky zcela nezávislou organizací, nekandidujeme za žádné strany a nečerpáme žádné pravidelné veřejné zdroje. Naším cílem nejsou vládní, parlamentní nebo senátní posty, ale prosazování zájmů podnikatelů.

 

Asociace je neziskovou organizací, která veškerý provoz a služby podnikatelům hradí z členských příspěvků, vlastní ekonomické činnosti a prostředků komerčních partnerů, uvedených řádně na hlavním webu AMSP ČR. Nepravidelně využívá asociace na specifické aktivity i evropských nebo národních zdrojů, určených pro neziskové organizace, a to na základě veřejně vypsaných výzev. AMSP ČR nikdy nebyla financována žádným politickým subjektem ani konkrétním politikem, a to ani na nepřímé bázi. AMSP ČR respektuje výsledky demokratických voleb a jedná se všemi parlamentními i senátními stranami, stejně tak se všemi vrcholovými představitelů resortů, vlády a ostatních důležitých institucí. Nikdo z členů představenstva, dozorčí rady ani managementu AMSP ČR není spojen s výkonnou nebo společenskou funkcí v žádné politické straně.

https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html