Nové trendy v podnikání MSP ve vybraných oblastech podnikání

Nové trendy v podnikání MSP ve vybraných oblastech podnikání

Nové trendy v ekonomice celkově vycházejí z celé řady faktorů – technologický rozvoj a inovace ve všech oblastech hospodářství, které jdou hnány rozvojem vědy i neustále zesilující konkurencí, a zasahují jak sektory výroby, tak i služeb. Rok 2020 je specifický dalším faktorem, který výrazně ovlivnil aktuální trendy v podnikání – pandemií Covid-19.

V následujícím materiálu uvádíme příklady konkrétních nových či zesilujících trendů v podnikání s tím, že by se mohly některé z nich hodit jako inspirace malým a středním podnikům a živnostníkům k zavedení různých technických novinek do jejich podnikání.

Řada z níže uvedených trendů se již projevuje různě dlouhou dobu, některé se však zrodily až v průběhu letošního roku jako specifický důsledek celosvětové pandemie Covid-19.

Příloha – Analýza ke stažení zde:
Analýza Nové trendy v byznysu 2020

 https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html