Nově vyhlášené výzvy pro firmy v OPPI

Nově vyhlášené výzvy pro firmy v OPPI

Aktuálně jsou vyhlášeny nové výzvy v programu OPPI Inovace, ICT a strategické služby a Rozvoj, kam mohou zejména
malé a střední firmy předkládat své žádosti o dotaci.

Program OPPI Inovace – IV. výzva

Příjemce: zpracovatelský průmysl, firmy bez ohledu na velikost

Podporované aktivity: inovace produktu, inovace procesu, marketingová a organizační inovace

Výše dotace: 1 mil. – 150 mil. Kč/projekt

Míra dotace: 60 % malé podniky, 50 % střední podniky, 40 % velké podniky

Příjem registračních žádostí: 1.5.-30.9.2010

Příjem plných žádostí: 1.6.2010 – 31.1.2011

Alokace: 4 mld. Kč

 

Program OPPI ICT a strategické služby – III. výzva

Příjemce: všechny podnikatelské subjekty bez ohledu na velikost

Podporované aktivity: vývoj software, centrum sdílených služeb, centrum oprav high-tech výrobků a technologií

Výše dotace: max. 100 mil. Kč/projekt

Míra dotace: 60 % malé podniky, 50 % střední podniky, 40 % velké podniky

Příjem registračních žádostí: 15.4.-15.10.2010

Příjem plných žádostí: 15.5.2010 – 1.2.2011

Alokace: 1,5 mld. Kč

 

Program OPPI ROzvoj – III. výzva

Příjemce: zpracovatelský průmysl, malé a střední podniky

Podporované aktivity: pořízení nových technologických zařízení s vyššími technickými a užitnými parametry a
realizace projektů zvyšující efektivnost procesů

Výše dotace: 1 mil. – 20 mil. Kč/projekt

Míra dotace: 60 % malé podniky, 50 % střední podniky

Příjem registračních žádostí: 1.5.-1.8.2010

Příjem plných žádostí: 1.7.2010 – 1.10.2010

Alokace: 2 mld. Kč

 https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html