Nový systém pro řešení daňových sporů začíná fungovat

Nový systém pro řešení daňových sporů začíná fungovat

Dnem 1. 7. 2019 začíná fungovat nový celoevropský systém pro řešení sporů mezi členskými státy v oblasti daní, který umožní řešit spory rychleji a efektivněji. Jedná se o spory, které mohou vzniknout například odlišným výkladem a uplatňováním mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění. Podle odhadů Komise se momentálně řeší okolo 2000 takových případů, přičemž asi 900 z nich je starších, než 2 roky. Členské státy se budou muset snažit vyřešit případy do dvou let a pokud se tak nestane, bude mít daňový poplatník právo na sestavení poradní komise, která vydá stanovisko. Pokud se tak nestane, může poplatník řešit případ soudní cestou.

Zdroj: CEBRE

 https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html
X