Obchodování s Indií nabírá tempo

Obchodování s Indií nabírá tempo

Praha, 10. 10. 2017. Růstem vývozů do Indie o 38 % za poslední čtyři roky se mohou pochlubit naši exportéři, zatímco do celého světa jsme za stejné období rostli tempem 25 %. Ve srovnání se zeměmi V4 držíme jasný náskok, kdy náš podíl na všech vývozech čtyřech států Visegrádské čtyřky do Indie činí téměř polovinu. Podobných výsledků dosahujeme i v importu indických produktů a v přímých investicích dokonce držíme v Indii větší objem investic než indičtí investoři v ČR. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) ve spolupráci s Komerční bankou předkládají u příležitosti Mezinárodního strojírenského veletrhu aktuální analýzu česko-indických obchodních a investičních vztahů.

Šestinásobně vyššího tempa do Indie, než do zbytku světa dosáhli naši exportéři jen za poslední rok. Růst vývozů do Indie činil 13,3 %, zatímco průměrná míra našich vývozů byla 2,3 %. Jsme tak jednoznačně na čele zemí V4, kdy Slovensko vyváží do druhé nejlidnatější země světa pouhých 11 %, Polsko 85 % a Maďarsko 39 % z celkového objemu exportu ČR do Indie. Hlavními vývozními položkami jsou přístroje a nástroje, reaktory, kotle, které činí dohromady 34 % z celkového exportu do Indie, následují dopravní prostředky s 19 % podílem a elektronika s podílem 15 %.

O tom, že Indie se stává pro naše podnikatele stále atraktivnější svědčí i míra růstu dovozů z Indie, který za poslední čtyři roky vzrostl dokonce o 43 %. Nejlépe si v dovozech vedeme v oblasti farmaceutického průmyslu, který činí 11 % z celkového importu z Indie, následuje s přibližně stejným podílem elektronika a chemie.

S ohledem na celkové přímé investice je Indie zemí, kde investujeme více než indičtí investoři u nás. Zatímco indičtí podnikatelé investovali v České republice po očištění ztrát jen 778,8 mil. Kč, naši investoři vložili do indického podnikatelského prostředí více jak 1,2 miliardy Kč investičních zdrojů. V Indii začínají investovat české středně velké subjekty, které si tam tvoří montážní nebo menší výrobní základny.

I proto připravila AMSP ČR ve spolupráci s CzechTrade, a za podpory naší české ambasády v Indi, pro naše podnikatele první český podnikatelský hub, který je situován v Bengalúru. Zázemí v něm již našly první české výrobní subjekty, zejména z oblasti strojírenství. AMSP ČR tak vytváří pro české středně velké podnikatele se zájmem o obchodování nebo investování v nejzajímavější části Indie zázemí, kde mají podniky možnost sdílet nejen nejnovější kancelářské a skladové prostory, ale rovněž marketingovou, právní a obchodní podporu. V hubu má rovněž základnu pobočka CzechTrade. Na právě probíhajícím Mezinárodním strojírenském veletrhu (MSV) v Brně prezentují AMSP ČR a CzechTrade bengalúrský podnikatelský hub v samostatném stánku v „indickém“ pavilonu A1.

Evžen Reitschläger, jednatel společnosti METALKOV spol. s r.o., který v AMSP ČR odpovídá za exportní politiku, situaci komentuje: „Na základě aktuálně dostupných dat nelze v tuto dobu přesně definovat, zda-li se jedná pouze o určitý výkyv nebo dlouhodobý trend. Je ale zřejmé, že současná diskuse o možných podobách Brexitu vnáší do obchodních vztahů nejistotu a opatrnost. Lze předpokládat, že Velká Británie bude své obchodní partnery z řad zemí EU potřebovat i po svém odchodu z Evropské unie, protože je na nich do určité míry závislá. Doba čekání na finální podobu Brexitu může být jedním z klíčových faktorů ovlivňující objem vzájemného obchodu.“

„Aktivity českých firem na indickém trhu postupně ožívají. V Indii rychle roste střední třída a zboží a služby na uspokojování jejích potřeb jsou pro české exportéry velkou příležitostí. Potenciál pro české společnosti představují také rozsáhlé infrastrukturní projekty. Přitom platí, že i v Indii je důležitá znalost místního trhu a zvyklostí. Díky pobočkám skupiny SG v Mumbai, New Delhi, Sanandu a Chennai dokážeme našim klientům operativně poskytnout naše služby dle lokálních požadavků (např. záruky dle indického práva), což je pro každý úspěšný obchod klíčové,“ uvedl Egon Čierný, Manažer Segmentového řízení Komerční banky.

Předseda AMSP ČR Karel Havlíček k tomu dodává: „Indie se začíná stávat z pohledu obchodu a investic zemí s nebývalým sex-appealem. Tamní ekonomika začíná nabírat slušné tempo a téměř 1,3 miliardy obyvatel a průmyslová orientace země znamenají pro naše i světové exportéry mimořádnou kupní sílu. Klidná hinduistická síla namíchaná s arabskou obchodní prohnaností, všudypřítomná angličtina, respekt k učení a vědomostem a britsko-portugalské podnikatelské geny vytváří z indických manažerů respektované lídry světových korporací a z tamních podnikatelů vyhledávané obchodní a investiční partnery.“

 

Tisková zpráva ke stažení zde:
TZ-2017-10-10-Obchodní a investiční vztahy ČR-Indie

Příloha: Analýza obchodních a investičních aktivit mezi ČR a Indií
Analýza ke stažení zde:
TZ-2017-10-10-Analýza obchodních a investičních aktivit mezi ČR a Indií 

 

 

Štítky:


https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html
X