REGISTRACE NA SEMINÁŘ: OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY (4. června 2019)

REGISTRACE NA SEMINÁŘ: OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY (4. června 2019)

Jménem Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a společnosti JUDr. David KARABEC, s.r.o  si Vás dovolujeme pozvat na seminář na téma: „OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY.“


ÚČAST PO PŘEDCHOZÍ REGISTRACI ZDARMA
Registrace probíhá do 2. 6. 2019 do 12 h.


PROGRAM

  • Autorskoprávní ochrana – logotyp, grafický manuál firmy, smluvní dokumentace;
  • Ochranné známky – označení výrobků a služeb, logo, firma, doménová jména;
  • Průmyslový vzor (design) – stylizace provozovny a jejího vybavení, design výrobků;
  • Technická řešení a jejich ochrana – patent a užitný vzor;
  • Ochrana know-how a obchodního tajemství – smlouvy (doložky o mlčenlivosti), směrnice a proškolení zaměstnanců, prevence při jednání s obchodními partnery;
  • Nekalá soutěž – vymáhání práv (zdržení se protiprávního jednání, odstranění závadného stavu, náhrada škody, vydání přiměřeného zadostiučinění, omluva, zveřejnění rozsudku);
  • Daňové odpočty na podporu výzkumu a vývoje od 1.4.2019;
  • Společná diskuse.

 
ZAMĚŘENÍ
Obsah semináře je zaměřený na praktické využití prostředků autorskoprávní a průmyslově právní ochrany při řízení malé a střední firmy.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ
JUDr. David Karabec

JUDr. David Karabec (*1964) pochází z Prahy. Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze absolvoval v roce 1988. Od počátku roku 1990 působil v poradenské firmě zaměřené na poskytování právních a ekonomických služeb pro začínající podnikatele. V roce 1993 se stal komerčním právníkem zapsaným u Komory komerčních právníků České republiky, od roku 1996 působí jako advokát. V roce 1997 zahájil aktivní publikační a přednáškovou činnost se zaměřením na průmyslová práva a licence při podnikání, ochranu know-how a hospodářskou soutěž. V roce 1999 absolvoval dvouleté specializační studium práv k duševnímu vlastnictví na Institutu průmyslově právní výchovy při Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze. V letech 2005-2006 působil jako expert České advokátní komory v komisi pro soutěžní právo CCBE v Bruselu. V letech 2004 – 2012 působil jako odborný asistent katedry práva Bankovního institutu vysoké školy (BIVŠ) v Praze, kde se specializoval na problematiku průmyslových práv a licencí. Ve své odborné advokátní praxi se věnuje zejména problematice korporátního práva, průmyslového práva a licencí, hospodářské soutěže, nekalé soutěže a procesnímu zastupování klientů ve všech těchto oblastech práva před soudy. V roce 2017 inicioval založení společnosti JUDr. David KARABEC, s.r.o., která se specializuje na ochranu duševního vlastnictví pro malé a střední firmy, jakož i na publikační a přednáškovou činnost v tomto oboru. Ve svém volném čase hraje golf a věnuje se horské turistice, cyklistice, plavání a lyžování.

Kontaktní osoba:
Zuzana Kratochvílová, AMSP ČR-Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR,
METEOR Centre Office Park B, Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8,
tel.: +420 733 722 512,
e-mail: kratochvilova@amsp.cz,
www.amsp.cz

Pozvánka ke stažení zde:
OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ FIRMY 

Tento seminář pro Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR se koná za podpory společnosti JUDr. David KARABEC, s.r.o., která je specializovanou konzultační a poradenskou společností pro malé a střední firmy v oblasti ochrany duševního vlastnictví. Společnost se zaměřuje také na školení, vzdělávací akce, překladatelskou a publikační činnost pro odbornou veřejnost. Více na http://www.karabec.cz. Společnost je řádným členem Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a řádným členem České asociace franchisingu.

Omlouváme se, ale kapacita je naplněna. V případě zájmu zařazení na čekací listinu nás kontaktujte na e-mailu: kratochvilova@amsp.cz


https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html