Platební řád AMSP ČR

OSVČ (bez zaměstnanců)2 400 Kč / kal. rok
mikrofirmy do 10 zaměstnanců7 200 Kč / kal. rok
malé firmy do 50 zaměstnanců18 000 Kč / kal. rok
střední firmy do 250 zaměstnanců36 000 Kč / kal. rok

*O výši členského příspěvku u kolektivních členů – podnikatelských společenstev rozhoduje představenstvo individuálně. 

 

Ceník je platný od 1. 1. 2023.

 

 Došlé členské přihlášky jsou schvalovány vždy na nejbližším jednání představenstva AMSP ČR, které se schází zpravidla koncem každého měsíce. Následně je novému členu vystavena faktura na příslušnou výši členského příspěvku. Členství je dobrovolné a je automaticky prodlužováno každý rok, pokud není ukončeno z důvodů uvedených v zániku členství dle Stanov AMSP ČR § 7 (https://www.amsp.cz/stanovy).

 

Každoročně se vystavují faktury členské základně na začátku roku v lednu na příslušný kalendářní rok. V případě, že členství zanikne v průběhu roku, je člen povinen zaplatit alikvotní část členského příspěvku za období svého členství (v měsících) až do jeho ukončení.

 

https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html