Platforma pro transparentní veřejné zakázky

Platforma pro transparentní veřejné zakázky

Platforma pro transparentní veřejné zakázky je projekt za zvýšení transparentnosti a efektivnosti zadávání veřejných zakázek. AMSP ČR je členem Platformy

Do tohoto projektu zapojeny jak politické strany, tak i podnikatelské asociace a veřejné instituce. Konkrétním cílem této iniciativy je vytvoření konsenzuálního návrhu principů, jejichž legislativní zakotvení přinese zvýšení transparentnosti a efektivnosti zadávání veřejných zakázek.

Společný návrh v podobě popisu věcného řešení, nikoliv paragrafovaného znění, předloží expertní skupina do 7. května plénu složenému ze zástupců všech zúčastněných subjektů. Datum je zvoleno tak, aby politické strany měly ještě před volbami možnost zavázat se, že po ustavení nové vlády návrh dopracují do podoby paragrafovaného znění a následně jej podpoří při průchodu Parlamentem, a to bez ohledu na složení nové vlády.

Všechna jednání expertní skupiny jsou veřejná.

Veškeré aktivity Platformy pro transparentní VZ můžete sledovat průběžně zde:

http://www.transparentnizakazky.cz/

Koalice_pro_transparentni_verejne_zakazky_Statut_25_01_2010.doc Koalice_pro_transparentni_verejne_zakazky_Statut_25_01_2010.doc (104,50 KB)
Coalition_for_transparent_business_Statute_25_01_2010.doc Coalition_for_transparent_business_Statute_25_01_2010.doc (125,50 KB)
CEO_Roundtable_20110125_meeting_minutes.doc CEO_Roundtable_20110125_meeting_minutes.doc (58,00 KB)amsp.cz
https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html