Počet podnikajících žen se i v této složité době stále zvyšuje

Počet podnikajících žen se i v této složité době stále zvyšuje

Praha, 1. prosince 2021 – Ačkoli prožíváme již druhý složitý rok s koronavirem, počty podnikatelů a podnikatelek s živnostenským oprávněním se i v letošním roce zvýšily. Rostoucí trend podnikání žen a zájem o provozování vlastní živnosti je patrný už šestým rokem. Loni podnikalo přes 756 tisíc žen s více než 1 milionem živnostenských oprávnění, za tři čtvrtletí letošního roku se jejich počet zvýšil téměř o více než 11 tisíc. Vyplývá to ze srovnávací analýzy, kterou Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) každoročně připravuje v rámci dlouhodobého projektu „Podnikavá žena“, jež podporuje podnikatelky na jejich startu a v jejich dalším růstu. Data poskytlo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO).

Přes velmi obtížné období koronavirové krize se za rok 2020 výrazně zvýšil počet podnikajících mužů a žen o cca 14.000, resp. 11.000 oproti předchozímu roku. Růst počtů se stejnou dynamikou pokračoval i v průběhu prvních tří čtvrtletí letošního roku – počet byl vyšší o cca 35.000 podnikajících mužů a cca 20.000 podnikajících žen než na konci roku 2020.

V roce 2021 měli muži zaregistrováno celkově dvakrát více živnostenských oprávnění, než ženy; v případě koncesovaných živností dokonce třikrát více a řemeslných živností dokonce čtyřikrát více. Oproti tomu ženy měly zaregistrováno o cca 10.000 více vázaných živností než muži.

Struktura typů podnikání je v případě mužů i žen obdobná. V obou skupinách výrazně převažují volné živnosti nad ostatními typy živností; u žen jde dokonce o dvoutřetinovou převahu (67,1 %), zatímco u mužů „pouze“ o 53,5 % všech živností. V případě mužů živnostníků je rovněž velký podíl řemeslných živností – třetina všech typů živností (33,1 %); i v případě žen hrají řemeslné živnosti důležitou roli v jejich celkovém živnostenském podnikání s podílem 15,8 %.

Za prvních devět měsíců letošního roku se i přes složité období podnikání zvýšil počet živnostenských oprávnění mužů i žen. Toto zvýšení počtů lze mj. připisovat též na vrub skutečnosti, že řada mužů a žen, kteří ztratili práci v důsledku omezení činnosti firem kvůli pandemii Covid-19, si zřídila své individuální podnikání.

Nejvíce mužů i žen živnostensky podnikalo v roce 2020 i v 1.-3. čtvrtletí 2021 v Praze, v případě mužů to bylo 16,1 % z celkového počtu, v případě žen o něco více (18,7 %). Jen nepatrně méně mužů, než v Praze podnikalo v regionu Jihovýchod, v případě žen byl tento region rovněž na druhém místě. Naopak nejméně podnikajících mužů podnikalo v regionech Severozápad a Moravskoslezském. V případě žen šlo o identickou situaci – nejméně podnikatelek bylo v obou uvedených regionech.

Šárka Ošťádalová, místopředsedkyně představenstva AMSP ČR, ke zpracované analýze uvádí: „Máme velkou radost, že i přes velmi obtížné období pandemie Covid-19 se za rok 2020 výrazně zvýšil počet podnikajících žen oproti předchozímu roku a tento trend dále pokračuje i v prvních třech čtvrtletí roku 2021. Co trochu kazí tuto pozitivní zprávu, je fakt, že řada nově registrovaných podnikatelek se k vlastnímu podnikání odhodlala až poté co přišla o práci z důvodu omezení činnosti zaměstnavatele v důsledku Covid-19.“

Pavel Vinkler, ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání MPO doplňuje: „Velmi dobře si uvědomujeme, jak obtížné je pro řadu podnikatelů v současné době provázené řadou koronavirových opatření udržet své živnosti. Ministerstvo průmyslu a obchodu se snaží v maximální možné míře podnikatelům pomoci poskytováním Covidových podpor.“ 

Příloha:
Analýza-srovnání podnikání podnikatelů a podnikatelek v „době covidové“

 

Tisková zpráva ke stažení zde:
TZ-2021-12-01-Podnikání žen

Analýza ke stažení zde:
ANALÝZA-Srovnání_Podnikání_Ženy_Muži_11_2021https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html