Podpora budování kapacit Obchodní komory Kambodži

Podpora budování kapacit Obchodní komory Kambodži

AMSP ČR odstartovala realizaci studijní cesty Kambodžské obchodní komory (Cambodia Chamber of
Commerce) a vybraných místních podnikatelů do ČR, která se uskutečňuje v rámci programu Zahraniční
rozvojové spolupráce, Aid for Trade. Součástí cesty jsou jak obchodní, tak inspirativní setkání, která se
budou konat v tomto prvním, říjnovém týdnu, od 2. do 8.10.2023.
Cílem návštěvy je posílit kapacity kambodžských malých a středních podniků a podnikatelů v zemědělství
a potravinářství a napomoci tak jejich rozvoji a konkurenceschopnosti.
Týdenní program zahájila členka představenstva a generální ředitelka AMSP ČR Eva Svobodová, která
kambodžské delegaci představila činnosti Asociace a její cíle pro následující rok. Následovalo setkání
v Asociaci soukromého zemědělství s ukázkami dobré praxe a následnou diskuzí nad podmínkami
obchodu s Českou republikou a v rámci EU. Program dále pokračuje jednáními s Agrární komorou ČR,
Hospodářskou komorou ČR, Výzkumným ústavem potravinářským a vybranými zástupci agropodniků.
Projekt je financován z programu rozvojové spolupráce Aid for Trade v gesci Ministerstva průmyslu a
obchodu ČR ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR.https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html