Poslední setkání partnerů proběhlo v italské Florencii

Poslední setkání partnerů proběhlo v italské Florencii

Na konci minulého týdne proběhlo již páté setkání projektového konsorcia v rámci projektu
DIGISCHOOL, na jehož realizaci se AMSP ČR podílí.
Partneři se tentokrát sešli ve Florencii, starobylé metropoli Toskánska s přívlastkem „la Bella“.
V rámci závěrečného setkání partneři zhodnotili a zrekapitulovali všechny projektové výstupy
DIGICASES, DIGITOOLS a DIGITUBE, včetně sebehodnotící dotazníku. Během následujících dní budou
výstupy přeložené do všech jazyků a vložené do již připravené webové platformy.
Partneři také společně diskutovali nad obsahem pilotního dotazníku, který připravila organizace
CEDIT a dále se probírala plánovaná multiplikační akce, kterou bude každý projektový partner
organizovat ve své zemi v průběhu listopadu a prosince.
V závěru projektového jednání se ještě probraly další náležitosti týkající se úspěšného zakončení
projektu a každý z partnerů poskytl svoji zpětnou vazbu s nápady do budoucna, jak ještě více posílit
digitální kompetence učitelů a pedagogů odborného vzdělávání a přípravy. Zejména se diskutovalo o
potřebném rozvoji žáků a učitelů v oblasti digitální gramotnosti a bezpečného pohybu na internetu.https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html