Pozor! Jen do konce srpna se můžete hlásit do ceny Podnikáme odpovědně!

Pozor! Jen do konce srpna se můžete hlásit do ceny Podnikáme odpovědně!

V loňském roce odstartoval projekt Rady kvality ČR, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Asociace společenské odpovědnosti a společnosti P3 – People, Planet, Profit na podporu menších firem, které podnikají slušně, korektně a s ohledem na své okolí – Cena za společenskou odpovědnost – Podnikáme odpovědně. Smyslem projektu je poukázat na přínosy, které přináší práce menších a středních firem v oblasti podpory kulturního, sportovního a společenského života a jejich celkový pozitivní vliv v regionu, kde působí. Vítězné firmy v jednotlivých kategoriích převezmou svá ocenění na konci listopadu v nádherných reprezentačních prostorách Španělského sálu na Pražském hradě. Pokud ale chcete mít šanci být jedním z vítězů, je třeba se přihlásit do konce srpna.

Mediální obraz českých podnikatelů není dobrý. Převážná část informací zveřejňovaných médii se týká různých podvodů, korupce, zneužívání dotací a podobných kauz. U veřejnosti je tak vytvářen velmi negativní obraz podnikatelů, který ale nemá nic společného s realitou. Naprostá většina firem v naší zemi podniká nejen slušně a poctivě, ale navíc se i podílí na společensky prospěšných aktivitách ve svém okolí. Cena za společenskou odpovědnost – Podnikáme odpovědně má poukázat právě na tyto pozitivní příklady a poskytnout inspiraci těm firmám, které zatím neví, jak v oblasti společenské odpovědnosti postupovat. Právě aktivity menších a středních firem totiž v součtu znamenají největší přínos pro společnost nejen v oblasti tvorby přidané hodnoty a zaměstnanosti, ale i v oblasti CSR.

„Společensky odpovědné podnikání je nejen základem dosažení trvale udržitelného rozvoje, ale stále více se stává i jednou z podmínek konkurenceschopnosti. A platí to i pro menší a střední podniky. Firma s dobrou pověstí a slušným chováním vůči svému okolí získává snadněji zákazníky
i zaměstnance. Účast v ceně Podnikáme odpovědně pomáhá firmám prezentovat své aktivity v oblasti společenské odpovědnosti veřejnosti a maximalizovat pozitivní dopady těchto aktivit,“ řekl Robert Szurman, státní tajemník v Ministerstvu průmyslu a obchodu a předseda Rady kvality ČR.

Ačkoli je v oblasti společenské odpovědnosti udělováno v České republice několik ocenění, byla dosud zaměřena zejména na komplexní zavádění systému CSR ve velkých podnicích, nebo na oceňování celorepublikových aktivit velkých společností. Ta ostatní zatím zůstávala, mnohdy neprávem, v jejich stínu. V loňském roce se tato situace poprvé změnila, když byly na slavnostním večeru ve Španělském sále Pražského hradu oceněny první tři společensky odpovědné menší firmy: Technické služby Opava, Ergon – chráněná dílna a Liva Předslavice. Dokázaly, že i ve firmách, které nemají sílu na organizaci rozsáhlých celorepublikových aktivit, je možné rozvíjet téma CSR ve prospěch celé společnosti.

„Pozornost veřejnosti a médií se zatím soustřeďovala hlavně na CSR projekty velkých společností, ale aktivity desetitisíců menších firem jsou v součtu nejméně stejně významné. Proto na ně chceme udílením Ceny za společenskou odpovědnost upozornit a proto také doporučujeme našim členům, aby se této soutěže zúčastnili,“ vysvětlila Eva Svobodová, generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Letošní ročník Ceny za společenskou odpovědnost chce opět představit a ocenit pozitivní příklady podnikatelů, pro které je slušné a etické chování samozřejmostí a kterým je přirozené pomáhat
a podílet se na užitečných akcích ve svém okolí. Cena je rozdělena do tří kategorií: malých a středních podniků, rodinných firem a sociálních podniků. Firmy se mohou do ceny hlásit až do konce srpna.

Nezávislé hodnocení přihlášených provede Sdružení pro oceňování kvality a vítězové jednotlivých kategorií budou oceněni na Slavnostním večeru ve Španělském sále Pražského hradu v rámci Listopadu – Měsíce kvality v ČR.

Více informací najdete na www.npj.cz.https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html