Právní zpravodaj AMSP ČR

Právní zpravodaj AMSP ČR je Vaším pravidelným přísunem informací a příkladů změn z oblasti práva. Naším cílem je formou krátkých zpráv upozornit na zásadní právní a legislativní změny.

 

logo_AMSP___R_zakladni.jpg

paragrafy.jpg

465. Liberační balíček pro oživení ekonomiky
Právni zpravodaj 465

464. Ošetřovné kvůli koronaviru pokračuje
Právni zpravodaj 464

463.  Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí
Právni zpravodaj 463

462. Zaměstnanec jako volič a člen okrskové volební komise
Právni zpravodaj 462

461. Zrušení zdanění superhrubé mzdy se blíží
Právni zpravodaj 461

460. Již jen do pátku Podání o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2019
Právni zpravodaj 460

459. Dotační titul COVID – Ubytování spuštěn
Právni zpravodaj 459

458. Zálohy na sociální a zdravotní pojištění
Právni zpravodaj 458

457. Kompenzační bonus pro dohodáře je MNOHO POVYKU PRO NIC

Právni zpravodaj 457_

456. Ošetřovné se vrací do původního režimu před koronavirem

Právni zpravodaj 456_

455. Snadnější doručování (výpovědi) zaměstnancům – nejen v době koronavirové
Pravni zpravodaj 455

454. Program COVID – KULTURA schválen vládou
Pravni zpravodaj 454

453. V eNeschopence chybí karanténa jako podmínka pro podporu z programu Antivirus – jak na to?
Pravni zpravodaj 453

452. Program COVID – Ubytování schválen vládou
Pravni zpravodaj 452

451. Potírání nelegálního zaměstnávání cizinců
Pravni zpravodaj 451

450. Schválené novinky v daňovém právu
Pravni zpravodaj 450

449. COVID – Lázně
Pravni zpravodaj 449

448. Od července s novinkami v soukromém právu
Pravni zpravodaj 448

447. Významná posila AMSP ČR – nový předseda Legislativní rady MSP
Pravni zpravodaj 447

446. Půjčky na kurzarbeit ve výši až 40 miliard Kč
Pravni zpravodaj 446

445. Nejčastější chyby živnostníků v žádostech o kompenzační bonus
Pravni zpravodaj 445

444.Program COVID III byl spuštěn. Co obnáší?
Pravni zpravodaj 444

443. Pozor na hromadné propouštění kvůli koronaviru. Jaká jsou rizika?
Pravni zpravodaj 443

442. Jak zjednodušit uzavírání smluv na dálku
Pravni zpravodaj 442

441. Mimořádné moratorium pro podnikatele postižené protiepidemickými opatřeními
Pravni zpravodaj 441

440. Ochrana osobních údajů v době pandemie
Pravni zpravodaj 440

439. Stát uzákonil možnost žádat o odklad splátek úvěrů
Pravni zpravodaj 439

438. Žádost o kompenzační bonus
Pravni zpravodaj 438

437. Program Antivirus – stručný návod
Pravni zpravodaj 437

436. Nájemní smlouvy po vyhlášení nouzového stavu v důsledku výskytu koronaviru
Pravni zpravodaj 436

435. Pozastavení vstupních a periodických lékařských prohlídek, prodloužení platnosti povolení k zaměstnání cizinců
Pravni zpravodaj 435

434. Coronavirus z pohledu pracovního práva
Pravni zpravodaj 434

433. Nová pravidla pro korporace zjednoduší podnikání
Pravni zpravodaj 433

432. Kontroly ÚOOÚ: Správci osobních údajů chybovali v balančních testech
Pravni zpravodaj 432

431. GDPR Máte bezpečnostní kamery v souladu s právem?
Pravni zpravodaj 431

430. Velká novela ZOK – od snížení administrativy při zakládání společností po změny v odpovědnosti členů statutárního orgánu
Pravni zpravodaj 430

429. Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo na svém webu stanovisko k povinnostem plátců mzdy
Pravni zpravodaj 429

428. Nekončící novely zákona o zaměstnanosti
Pravni zpravodaj 428

427. Už je jasné, co se rozumí převodem části závodu
Pravni zpravodaj 427

426. Máte na webu správně nastavený souhlas s cookies?
Pravni zpravodaj 426

425. Proč se účetní ptá aneb AML zákon v praxi – II. část
Pravni zpravodaj 425

424. Proč se účetní ptá aneb AML zákon v praxi – I. část
Pravni zpravodaj 424

423. Poděkování partnerům za přípravu odborných článků a čtenářům za přízeň
Pravni zpravodaj 423

422. eNeschopenka – co čeká zaměstnavatele a zaměstnance
Pravni zpravodaj 422

421.Služby eGovernmentu budou přístupnější aneb co přinese bankovní identita?
Pravni zpravodaj 421

420. Online komunikace s finančním úřadem se stane realitou
Pravni zpravodaj 420

419. Stojí zájmy společnosti nad individuálními zájmy jednatele?
Pravni zpravodaj 419

418. AMSP ČR připomínkovala Akční plán boje s korupcí na rok 2020
Pravni_zpravodaj_303.pdf Pravni zpravodaj 418

417. K jakému dni se sestavuje znalecký posudek o přiměřenosti výše vypořádání v rámci převodu jmění na společníka?
Pravni_zpravodaj_303.pdf Pravni zpravodaj 417

416. Povolený způsob zajištění proti insolvenci zhotovitele
Pravni_zpravodaj_303.pdf  Pravni zpravodaj 416

415. Jak tvrdý brexit ovlivní ochranu Vašich průmyslových práv v UK?
Pravni_zpravodaj_303.pdf  Pravni zpravodaj 415

414. Stabilita pracovních práv
Pravni_zpravodaj_303.pdf  Pravni zpravodaj 414

413. Daň z Brexitu
Pravni_zpravodaj_303.pdf Pravni zpravodaj 413

412. Tvrdý Brexit, tvrdé administrativní povinnosti
Pravni_zpravodaj_303.pdf  Pravni zpravodaj 412

411. Vyhláška o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty (GMO) prošla připomínkovým řízením bez ztráty kytičky
Pravni_zpravodaj_303.pdf  Pravni zpravodaj 411

410. Finanční leasing a DPH od nového roku jinak – Co vše se změní v odvodech a nároku na odpočet a dopad na uzavřené smlouvy
Pravni_zpravodaj_303.pdf Pravni zpravodaj 410

409. Do českého právního řádu se zapracovává úprava spotřebitelských smluv k digitálnímu obsahu a digitálním službám
Pravni_zpravodaj_303.pdf  Pravni zpravodaj 409

408. Smluvní pokuta a její limitace
Pravni_zpravodaj_303.pdf Pravni zpravodaj 408

407. AMSP ČR uplatnila zásadní připomínku ke změnám zákoníku práce a zákonu o zaměstnanosti
Pravni_zpravodaj_303.pdfPravni zpravodaj 407

406. Jednodušší výkon soudních rozhodnutí mimo EU díky nové úmluvě Haagské konference
Pravni_zpravodaj_303.pdf  Pravni zpravodaj 406

405. Očekávané změny v nakládání s kaly
Pravni_zpravodaj_303.pdf  Pravni zpravodaj 405

404. Konkurenční doložka očima Ústavního soudu ČR
Pravni_zpravodaj_303.pdf  Pravni zpravodaj 404

403. K návrhu zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností
Pravni_zpravodaj_303.pdf Pravni zpravodaj 403

402. Nový zákon regulující zahraniční investice
Pravni_zpravodaj_303.pdf  Pravni zpravodaj 402

401. Návrhy nových odpadových zákonů             
Pravni_zpravodaj_303.pdf Pravni zpravodaj 401

400. Projednávané urychlení procesu povolování staveb             
Pravni_zpravodaj_303.pdf Pravni zpravodaj 400

399. Lepší ochrana zaměstnanců díky změně směrnice
Pravni_zpravodaj_303.pdf Pravni zpravodaj 399

398. AMSP ČR uplatnila zásadní připomínky k návrhu zákona, kterým se mění daňový řád a související zákony
Pravni_zpravodaj_303.pdf Pravni zpravodaj 398

397. Návrh zákona o hromadných žalobách – 2. kolo
Pravni_zpravodaj_303.pdf Pravni zpravodaj 397

396. Novela zákona o léčivech má zajistit lepší dostupnost léků pro pacienty
Pravni_zpravodaj_303.pdf  Pravni zpravodaj 396

395. Hlavní změny, které od června přináší oddlužovací novela insolvenčního zákona
Pravni_zpravodaj_303.pdf  Pravni zpravodaj 395

394. Vláda schválila zvýšení nezabavitelné částky ze mzdy
Pravni_zpravodaj_303.pdf  Pravni zpravodaj 394

393. Souběh funkce statutárního orgánu obchodní společnosti a zaměstnaneckého poměru
Pravni_zpravodaj_303.pdf  Pravni zpravodaj 393

392. Je možné stanovit neomezenou délku funkčního období statutárního orgánu společnosti?          
Pravni_zpravodaj_303.pdf  Pravni zpravodaj 392

391. Definice rodinného podnikání
Pravni_zpravodaj_303.pdf  Pravni zpravodaj 391

390. Návrh zákona o hromadných žalobách
Pravni_zpravodaj_303.pdf Pravni zpravodaj 390

389. Jak si usnadnit elektronické podávání nabídek?             
Pravni_zpravodaj_303.pdf Pravni zpravodaj 389

388. Podepisovat či nepodepisovat elektronické nabídky ve veřejných zakázkách?
Pravni_zpravodaj_303.pdf
 Pravni zpravodaj 388

387. Návrh nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách
Pravni_zpravodaj_303.pdf
 Pravni zpravodaj 387

386. Akční plán autonomního řízení
Pravni_zpravodaj_303.pdf Pravni zpravodaj 386

385. Práce z domova (home office)
Pravni_zpravodaj_303.pdf  Pravni zpravodaj 385

384. Víte, že si na ÚPV můžete zadat rešerše nebo sledování stavu vybraných oblastí techniky?
Pravni_zpravodaj_303.pdf Pravni zpravodaj 384

383. Novela zákona o pobytu cizinců na území České republiky
Pravni_zpravodaj_303.pdf Pravni zpravodaj 383

382. Novela zákoníku práce přijata
Pravni_zpravodaj_303.pdf 
Pravni zpravodaj 382

381. Rizika ve smlouvě o dílo
Pravni_zpravodaj_303.pdf Pravni zpravodaj 381

380. Předčasná výpověď pro neuspokojivé pracovní výsledky zaměstnance?
Pravni_zpravodaj_303.pdf 
Pravni zpravodaj 380

379. Nárok nabyvatele podílu v s.r.o. na vyplacení zisku  
Pravni_zpravodaj_303.pdf Pravni zpravodaj 379

378. Povinnosti zaměstnavatele při oddlužení zaměstnance
Pravni_zpravodaj_303.pdf Pravni zpravodaj 378

377.  Transpozice směrnice ATAD ve vztahu k placení daně z příjmu                                                                    
Pravni_zpravodaj_303.pdf Pravni zpravodaj 377

376. Návrh směrnice EU pro oddlužení podnikatelů                                                                        
Pravni_zpravodaj_303.pdf Pravni zpravodaj 376

375. Senát vrátil Poslanecké sněmovně novelu insolvenčního zákona                                                                   
Pravni_zpravodaj_303.pdf  Pravni zpravodaj 375

374. Daňové přiznání – daň z nemovitosti                                                                   
Pravni_zpravodaj_303.pdf  
Pravni zpravodaj 374

373. Podnikatelé, i z titulu AML zákona mají účetní své povinnosti                                                                            
Pravni_zpravodaj_303.pdf
 Pravni zpravodaj 373

372. Změny v pojištění OSVČ od 1. 1. 2019
Pravni_zpravodaj_303.pdf  Pravni zpravodaj 372

371. Poděkování partnerům za přípravu odborných článků a čtenářům za přízeň
Pravni_zpravodaj_303.pdf  
Pravni zpravodaj 371

370. Vysílání pracovníků do zahraničí
Pravni_zpravodaj_303.pdf Pravni zpravodaj 370

369. Daňová kontrola
Pravni_zpravodaj_303.pdf 
Pravni zpravodaj 369

368. Novela trestního zákoníku                           
Pravni_zpravodaj_303.pdf Pravni zpravodaj 368

367. Vláda schválila novelu narovnávající krátkodobé ubytování                          
Pravni_zpravodaj_303.pdf Pravni zpravodaj 367

366. Nezapomeňte na testování kategorizace účetních jednotek k 31. 12. 2018                          
Pravni_zpravodaj_303.pdf Pravni zpravodaj 366

365. Novinky při vystavování daňového dokladu z přijaté zálohové platby
Pravni_zpravodaj_303.pdf 
Pravni zpravodaj 365

364. Archivace mzdové agendy
Pravni_zpravodaj_303.pdf Pravni zpravodaj 364

363. Účetní závěrky, nebo život… aneb novela zákona o veřejných rejstřících
Pravni_zpravodaj_303.pdf Pravni zpravodaj 363

362. Připravované změny systému ochranných známek II. část
Pravni_zpravodaj_303.pdf Pravni zpravodaj 362

361. Připravované změny systému ochranných známek I. část
Pravni_zpravodaj_303.pdf Pravni zpravodaj 361

360. Jak snadno a přitom legálně znásobit zisk
Pravni_zpravodaj_303.pdf  Pravni zpravodaj 360    

359. Mají firmy motivaci chránit svoje duševní vlastnictví?
Pravni_zpravodaj_303.pdf  Pravni zpravodaj 359

358. Zpřístupnění již publikované fotografie, vyžaduje nové svolení tohoto autora
Pravni_zpravodaj_303.pdf 
 Pravni zpravodaj 358

357. Uskutečnění zdanitelného plnění při poskytování dlouhotrvajících služeb
Pravni_zpravodaj_303.pdf  
Pravni zpravodaj 357

356. Administrátor facebookového účtu jako správce osobních údajů?
Pravni_zpravodaj_303.pdf  
Pravni zpravodaj 356

355. Jednatelé mohou být kolektivním orgánem
Pravni_zpravodaj_303.pdf 
Pravni zpravodaj 355

354. Mnohost jednatelů v s.r.o.
Pravni_zpravodaj_303.pdf
 Pravni zpravodaj 354

353. Změna zákona o podnikání v oblasti cestovního ruchu
Pravni_zpravodaj_303.pdf 
Pravni zpravodaj 353

352. Konkurzy – spravedlnost versus právo
Pravni_zpravodaj_303.pdf 
Pravni zpravodaj 352

351. České podnikatelské insolvence selhávají ve svém základním poslání
Pravni_zpravodaj_303.pdf 
Pravni zpravodaj 351

350. Osobní bankroty v České republice slaví 10 let – oslava nebo funus?
Pravni_zpravodaj_303.pdf 
Pravni zpravodaj 350

349. Právní zpravodaj – Závazná stanoviska pro účely zjednodušujících postupů podle stavebního zákona
Pravni_zpravodaj_303.pdf 
Pravni zpravodaj 349

348. Právní zpravodaj – Dlouhodobé ošetřovné – novinka ve světě dávek
Pravni_zpravodaj_303.pdf 
Pravni zpravodaj 348

347. Právní zpravodaj – Skartace a archivace dokumentů ve finančním účetnictví u obchodních společností
Pravni_zpravodaj_303.pdf
 Pravni zpravodaj 347

346. Právní zpravodaj – Schvalování účetní závěrky – část II.  Právo společníka
Pravni_zpravodaj_303.pdf
 Pravni zpravodaj 346

345. Právní zpravodaj – Schvalování účetní závěrky – část I.
Pravni_zpravodaj_303.pdf
 Pravni zpravodaj 345

344. Právní zpravodaj – Elektronické důkazy
Pravni_zpravodaj_303.pdf
 Pravni zpravodaj 344

343. Právní zpravodaj –  Přesčasy a nejpřísnější pohotovost
Pravni_zpravodaj_303.pdf 
Pravni zpravodaj 343

342. Právní zpravodaj – Prokazování kvalifikace – jde to jednoduše a rychle
Pravni_zpravodaj_303.pdf 
Pravni zpravodaj 342

341. Právní zpravodaj – Elektronizace ve veřejných zakázkách
Pravni_zpravodaj_303.pdf 
Pravni zpravodaj 341

340. Právní zpravodaj – Povinnost zápisu do seznamu skutečných majitelů v návaznosti na ZZVZ. Kdo je skutečný majitel?
Pravni_zpravodaj_303.pdf  Pravni zpravodaj 340

339. Právní zpravodaj –  Mohou jednatel a prokurista zastupovat společnost společně?
Pravni_zpravodaj_303.pdf 
Pravni zpravodaj 339

338. Právní zpravodaj – Evropská komise připravuje akční plán, který povede ke změnám DPH
Pravni_zpravodaj_303.pdf Pravni zpravodaj 338                             

337. Právní zpravodaj – Kdo pozdě patentujte, sám sobě škodí
Pravni_zpravodaj_303.pdf 
Pravni zpravodaj 337

336. Právní zpravodaj – Tři zásadní judikáty Nejvyššího soudu, které chrání zájmy zaměstnavatelů
Pravni_zpravodaj_303.pdf 
Pravni zpravodaj 336

335. Právní zpravodaj – Zákaz prodeje luxusních výrobků prostřednictvím online tržišť 
Pravni_zpravodaj_303.pdf  Pravni zpravodaj 335 

334. Právní zpravodaj – Nájem prostor sloužících k podnikání
Pravni_zpravodaj_303.pdf  Pravni zpravodaj 334

333. Právní zpravodaj – Nařízení EU o prověřování zahraničních investic
Pravni_zpravodaj_303.pdf  Pravni zpravodaj 333
332. Právní zpravodaj – Nová pravidla používání HTTP “COOKIES”
Pravni_zpravodaj_303.pdf 
Pravni zpravodaj 332

331. Právní zpravodaj – Odpovědnost jednatelů za účetnictví společnosti –  II. část
Pravni_zpravodaj_303.pdf Pravni zpravodaj 331

330. Právní zpravodaj – Odpovědnost jednatelů za účetnictví společnosti –  I. část
Pravni_zpravodaj_303.pdf 
Pravni zpravodaj 330

329. Právní zpravodaj –  Vybrané aspekty nového nařízení o úpadkovém řízení – II. část
Pravni_zpravodaj_303.pdf 
Pravni zpravodaj 329

328. Právní zpravodaj – Vybrané aspekty nového nařízení o úpadkovém řízení – I. část
Pravni_zpravodaj_303.pdf Pravni zpravodaj 328

327. Právní zpravodaj -Zpřísnění povinností insolvenčních navrhovatelů v souvislosti s podáním insolvenčního návrhu a první dopady těchto změn
Pravni_zpravodaj_303.pdf Pravni zpravodaj 327

326. Právní zpravodaj -Změny v dávkách nemocenského pojištění v roce 2018
Pravni_zpravodaj_303.pdf Pravni zpravodaj 326

325. Právní zpravodaj – Balíček směrnic EU o nakládání s odpady finišuje
Pravni_zpravodaj_303.pdf
 Pravni zpravodaj 325

324. Právní zpravodaj – Nový přestupkový zákon – budou pokuty za účetnictví častější (2. část)?
Pravni_zpravodaj_303.pdf Pravni zpravodaj 324

323. Právní zpravodaj – Nový přestupkový zákon – budou pokuty za účetnictví častější (1. část)?
Pravni_zpravodaj_303.pdf
 Pravni zpravodaj 323

322. Právní zpravodaj – Novela zákona 130/2000 Sb.
Pravni_zpravodaj_303.pdf
 Pravni zpravodaj 322

321. Právní zpravodaj –  Podnikatelé, i jen pasívní využití patentového systému zvyšuje zisk!
Pravni_zpravodaj_303.pdf
 Pravni zpravodaj 321

320. Právní zpravodaj – Poděkování partnerům za přípravu odborných článků a čtenářům za přízeň
Pravni_zpravodaj_303.pdf 
Pravni zpravodaj 320

319. Právní zpravodaj – Novela rozpočtových pravidel 2017 – poskytování dotací a návratných výpomocí
Pravni_zpravodaj_303.pdf 
 Pravni zpravodaj 319

318. Právní zpravodaj – Europoslanci posilují ochranu spotřebitelů před podvodnými e-shopy
Pravni_zpravodaj_303.pdf 
Pravni zpravodaj 318

317. Právní zpravodaj – Daň z nabytí nemovitých věcí a DPH jako součást kupní ceny
Pravni_zpravodaj_303.pdf 
Pravni zpravodaj 317         

316. Právní zpravodaj – Odvod zdravotního pojištění při souběhu příjmů
Pravni_zpravodaj_303.pdf
 Pravni zpravodaj 316

315. Právní zpravodaj – Novela zákona o daních z příjmů přinesla nové požadavky na mzdové listy
Pravni_zpravodaj_303.pdf
 Pravni zpravodaj 315

314. Právní zpravodaj – Změna v pravidlech pro hlasování věřitelů v insolvenčním řízení
Pravni_zpravodaj_303.pdf 
Pravni zpravodaj 314

313. Právní zpravodaj – Po skončení funkce odpovědnost jednatele nekončí
Pravni_zpravodaj_303.pdf
Pravni zpravodaj 313

312. Právní zpravodaj – Evidence údajů o skutečném majiteli
Pravni_zpravodaj_303.pdf 
Pravni zpravodaj 312

311. Právní zpravodaj – Doručování písemností v pracovněprávních vztazích
Pravni_zpravodaj_303.pdf 
Pravni zpravodaj 311

310. Právní zpravodaj – Pořádání teambuildingů zaměstnavatelem
Pravni_zpravodaj_303.pdf Pravni zpravodaj 310

309. Právní zpravodaj – Práce ve svátek a ve dnech pracovního klidu
Pravni_zpravodaj_303.pdf
 Pravni zpravodaj 309

308. Právní zpravodaj – Úřad průmyslového vlastnictví nabízí následující semináře v oblasti průmyslových práv
Pravni_zpravodaj_303.pdf
Pravni zpravodaj 308

307. Právní zpravodaj – Práce přesčas a práce v noci
Pravni_zpravodaj_303.pdf Pravni zpravodaj 307

306. Právní zpravodaj -Změny v procesu posouzení a hodnocení nabídek
Pravni_zpravodaj_303.pdf Pravni zpravodaj 306
305. Právní zpravodaj –
Objasnění nebo doplnění, dokladů, vzorků nebo modelů
Pravni_zpravodaj_303.pdf  Pravni zpravodaj 305

304. Právní zpravodaj – Otevírání nabídek 
Pravni_zpravodaj_303.pdf Pravni_zpravodaj_304.pdf (685,56 KB)

303. Právní zpravodaj – Předkládání originálů dokladů před podpisem smlouvy
Pravni_zpravodaj_303.pdf Pravni_zpravodaj_303.pdf (693,61 KB)

302. Právní zpravodaj – Rozkrytí majetkové struktury před podpisem smlouvy na veřejnou zakázku

Pravni_zpravodaj_302.pdf Pravni_zpravodaj_302.pdf (693,47 KB)

301. Právní zpravodaj -Novela zákona o zaměstnanosti
Pravni_zpravodaj_303.pdf Pravni_zpravodaj_301.pdf (693,27 KB)

300. Právní zpravodaj – Novela exekučního řádu
Pravni_zpravodaj_300.pdf Pravni_zpravodaj_300.pdf (683,31 KB)

 

Nový zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže

 

Pravni_zpravodaj_299.pdf Pravni_zpravodaj_299.pdf (785,33 KB)

 

298. Právní zpravodaj – Zákon o odpovědnosti za přestupky – odpovědnost právního nástupce právnické osoby, sankce (část 4.)

 

Pravni_zpravodaj_298.pdf Pravni_zpravodaj_298.pdf (779,15 KB)

 

Zákon o odpovědnosti za přestupky – liberace u právnických osob (3. část)

 

Pravni_zpravodaj_297.pdf Pravni_zpravodaj_297.pdf (775,32 KB)                

Pravni_zpravodaj_296.pdf Pravni_zpravodaj_296.pdf (778,66 KB)

Pravni_zpravodaj_303.pdf Pravni_zpravodaj_295.pdf (782,38 KB)

Pravni_zpravodaj_294.pdf Pravni_zpravodaj_294.pdf (679,12 KB)

Pravni_zpravodaj_293.pdf Pravni_zpravodaj_293.pdf (667,74 KB)

 

čením omezeným –  Likvidace – s likvidátorem nebo bez? (2. část)

 

Pravni_zpravodaj_292.pdf Pravni_zpravodaj_292.pdf (682,59 KB)

Pravni_zpravodaj_303.pdf Pravni_zpravodaj_291.pdf (685,63 KB)

Pravni_zpravodaj_290.pdf Pravni_zpravodaj_290.pdf (843,50 KB)

 

Změny v podávání insolvenčních návrhů a přihlášek do insolvenčního řízení

 

Pravni_zpravodaj_289_23.5.2017.pdf Pravni_zpravodaj_289_23.5.2017.pdf (691,65 KB)

Pravni_zpravodaj_288_16.5.2017.pdf Pravni_zpravodaj_288_16.5.2017.pdf (698,36 KB)

 

287. Právní zpravodaj – Nová ochrana proti šikanózním insolvenčním návrhům

 

Pravni_zpravodaj_287_9.5.2017.pdf Pravni_zpravodaj_287.pdf (793,45 KB)

Pravni_zpravodaj_286_2.5.2017.pdf Pravni_zpravodaj_286 .pdf (938,70 KB)

 

Právo na přenositelnost osobních údajů (Data Portability)

 

Pravni_zpravodaj_285.pdf Pravni_zpravodaj_285.pdf (1,01 MB)

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO) – je pro nás povinný?

 

Pravni_zpravodaj_284.pdf Pravni_zpravodaj_284.pdf (804,32 KB)

 

83. Právní zpravodaj – Konkrétní kroky k dosažení shody s nařízením GDPR

 

Pravni_zpravodaj_283_11.4.2017.pdf Pravni_zpravodaj_283_11.4.2017.pdf (806,19 KB)

 

282. Právní zpravodaj – GDPR: Nová právní úprava ochrany osobních údajů

 

Pravni_zpravodaj_282.pdf Pravni_zpravodaj_282.pdf (807,27 KB)

 

281. Právní zpravodaj – Smlouva o dílo s nehmotným výsledkem (autorské dílo na objednávku)

 

Pravni_zpravodaj_281.pdf Pravni_zpravodaj_281.pdf (782,51 KB)

 

280. Právní zpravodaj – Odpovědnost za provozování free WiFi hotspotů

 

Pravni_zpravodaj_280.pdf Pravni_zpravodaj_280.pdf (783,48 KB)

 

279. Právní zpravodaj – Rozhlasové a televizní vysílání v provozovnách podnikatelů

 

Pravni_zpravodaj_279.pdf Pravni_zpravodaj_279.pdf (784,77 KB)

 

278. Právní zpravodaj – Neoprávněné užívání fotografických děl v online prostředí

 

Pravni_zpravodaj_278.pdf Pravni_zpravodaj_278.pdf (784,43 KB)

 

277. Právní zpravodaj – Užitný vzor

 

Pravni_zpravodaj_277.pdf Pravni_zpravodaj_277.pdf (622,89 KB)

 

276. Právní zpravodaj – Nová pravidla o prokazování původu majetku

 

Pravni_zpravodaj_276.pdf Pravni_zpravodaj_276.pdf (617,44 KB)

 

275. Právní zpravodaj – Změny při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě

 

Pravni_zpravodaj_275.pdf Pravni_zpravodaj_275.pdf (523,33 KB)

 

274. Právní zpravodaj – Změny v právní úpravě svěřenského fondu II.

 

Pravni_zpravodaj_274.pdf Pravni_zpravodaj_274.pdf (529,59 KB)

 

273. Právní zpravodaj – Změny v právní úpravě svěřenského fondu I.

 

Pravni_zpravodaj_273.pdf Pravni_zpravodaj_273.pdf (518,39 KB)

 

272. Právní zpravodaj – Předkupní právo spoluvlastníků nemovitostí 

 

Pravni_zpravodaj_272.pdf Pravni_zpravodaj_272.pdf (587,10 KB)

 

271. Právní zpravodaj – Zákon o obchodních korporacích

 

Pravni_zpravodaj_271.pdf Pravni_zpravodaj_271.pdf (685,78 KB)

 

270.  Právní zpravodaj – Nový protikuřácký zákon

 

pravni_zpravodaj_270.pdf pravni_zpravodaj_270.pdf (653,77 KB)

 

269. Právní zpravodaj – Novely zákonů ovlivňující podnikatele v roce 2017

 

pravni_zpravodaj_269.pdf pravni_zpravodaj_269.pdf (659,93 KB)

 

268. Právní zpravodaj – Poděkování partnerům za přípravu odborných článků a čtenárům za přízeň       

 

pravni_zpravodaj_268.pdf pravni_zpravodaj_268.pdf (587,30 KB)

 

267. Právní zpravodaj – Předvánoční varování – nenechte se napálit!

 

pravni_zpravodaj_267.pdf pravni_zpravodaj_267.pdf (657,27 KB)

 

266. Právní zpravodaj – Jak chránit průmyslový design – průmyslový vzor

 

pravni_pravni zpravodaj_266.pdf pravni_pravni zpravodaj_266.pdf (663,42 KB)

 

265. Právní zpravodaj – Co je Espacenet?

 

pravni_zpravodaj_265.pdf pravni_zpravodaj_265.pdf (657,52 KB)

 

264. Právní zpravodaj – Co je to patent?

 

pravni_zpravodaj_264.pdf pravni_zpravodaj_264.pdf (658,44 KB)

 

263. Právní zpravodaj – Povinnost mlčenlivosti ohledně mzdy a know-how

 

PRAVNI_ZPRAVODAJ_263.pdf pravni_zpravodaj_263.pdf (623,41 KB)

 

262. Právní zpravodaj – Povinnosti zaměstnanců – kdy je nutné se se zaměstnancem dohodnout na uložení povinnosti

 

pravni_zpravodaj_262.pdf pravni_zpravodaj_262.pdf (595,40 KB)

 

261. Právní zpravodaj – Povinnosti zaměstnanců – jednostranné ukládání povinností zaměstnanců v interních dokumentech

 

PRAVNI_ZPRAVODAJ_261.pdf pravni_zpavodaj_261.pdf (596,68 KB)

 

260. Právní zpravodaj – Propuštění zaměstnanců – hodnocení intenzity porušení pracovní kázně zaměstnavatelem

 

PRAVNI_ZPRAVODAJ_260.pdf pravni_zpravodaj_260.pdf (597,98 KB)

 

259. Právní zpravodaj – Veřejné zakázky 2016/2017 NOVÝ ZÁKON – BUDIŽ SVĚTLO

 

pravni_zpravodaj_259.pdf pravni_zpravodaj_259.pdf (607,87 KB)

 

258. Právní zpravodaj – Novela stavebního zákona

 

pravni_zpravodaj_258.pdf pravni_zpravodaj_258.pdf (672,70 KB)

 

257. Právní zpravodaj – Novela zákoníku práce

 

pravni_zpravodaj_257.pdf pravni_zpravodaj_257.pdf (591,02 KB)

 

256. Právní zpravodaj – Nový zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě

 

právní_ zpravodaj_256.pdf právní_ zpravodaj_256.pdf (618,45 KB)

 

255. Právní zpravodaj – Zvýšení poplatků za produkci hudebních děl

 

právní_zpravodaj_255.pdf právní_zpravodaj_255.pdf (618,20 KB)

 

254. Právní zpravodaj – Nový zákon o spotřebitelském úvěru

 

pravni_zpravodaj _254.pdf pravni_zpravodaj _254.pdf (612,54 KB)

 

253. Právní zpravodaj – Změny v procesu podání námitek a návrhu k UOHS

 

pravni_zpravodaj_253.pdf pravni_zpravodaj_253.pdf (610,87 KB)

 

252. Právní zpravodaj – Poskytnutí součinnosti před podpisem smlouvy

 

pravni_zpravodaj_252.pdf pravni_zpravodaj_252.pdf (684,85 KB)

 

251. Právní zpravodaj – Změny v procesu posouzení a hodnocení nabídek část. 2

 

pravni_zpravodaj_251.pdf pravni_zpravodaj_251.pdf (685,83 KB)

 

250. Právní zpravodaj – Změny v procesu posouzení a hodnocení nabídek část. 1

 

pravni_zpravodaj_250.pdf pravni_zpravodaj_250.pdf (687,89 KB)


249. Právní zpravodaj – Objasnění nebo doplnění, dokladů vzorků nebo modelů

 

pravni_zpravodaj_249.pdf pravni_zpravodaj_249.pdf (684,37 KB)

 

248. Právní zpravodaj – Proces otevírání obálek z pohledu nového zákona o zadávání veřejných zakázek

 

pravni_zpravodaj_248.pdf pravni_zpravodaj_248.pdf (684,99 KB)

 

247. Právní zpravodaj – Příkazní smlouva

 

Pravni_zpravodaj_303.pdf pravni_zpravodaj_247.pdf (681,51 KB)

 

246. Právní zpravodaj – Vyživovací povinnost

 

pravni_zpravodaj_246.pdf pravni_zpravodaj_246.pdf (704,90 KB)

 

245. Právní zpravodaj – Inkaso

 

pravni_zpravodaj_245.pdf pravni_zpravodaj_245.pdf (728,45 KB)

 

244. Právní zpravodaj – Akreditiv

 

pravni_zpravodaj_244.pdf pravni_zpravodaj_244.pdf (730,00 KB)

 

243. Právní zpravodaj – Účet

 

pravni_zpravodaj_243.pdf pravni_zpravodaj_243.pdf (738,63 KB)

 

242. Právní zpravodaj – Věcná práva k cizím věcem

 

pravni_zpravodaj_242.pdf pravni_zpravodaj_242.pdf (631,33 KB)

 

241. Právní zpravodaj – Práva průmyslového vlastnictví – užitné vzory

 

pravni_zpravodaj_241.pdf pravni_zpravodaj_241.pdf (632,75 KB)

 

240. Právní zpravodaj – Povinnosti podnikatele na úseku hospodářské soutěže

 

pravni_zpravodaj_240.pdf pravni_zpravodaj_240.pdf (651,01 KB)

 

239. Právní zpravodaj – Pojištění podnikatelských rizik a povinná pojištění

 

pravni_zpravodaj_239.pdf pravni_zpravodaj_239.pdf (638,43 KB)

 

238. Právní zpravodaj – Povinnosti při bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP)

 

pravni_zpravodaj_238.pdf pravni_zpravodaj_238.pdf (637,46 KB)

 

237. Právní zpravodaj – Změny v prokazování kvalifikace dle nového zákona o veřejných zakázkách 4 TECHNICKÁ KVALIFIKACE 2/2

 

pravni_zpravodaj_237.pdf pravni_zpravodaj_237.pdf (557,95 KB)

 

236. Právní zpravodaj – Změny v prokazování kvalifikace dle nového zákona o veřejných zakázkách 3. část, TECHNICKÁ KVALIFIKACE 1/2

 

pravni_zpravodaj_236.pdf pravni_zpravodaj_236.pdf (557,82 KB)

 

235. Právní zpravodaj – Změny v prokazování kvalifikace dle nového zákona o veřejných zakázkách 2. část, PROFESNÍ ZPŮSOBILOST A EKONOMICKÁ KVALIFIKACE

 

pravni_zpravodaj_235.pdf pravni_zpravodaj_235.pdf (558,01 KB)

 

234. Právní zpravodaj – Změny v prokazování kvalifikace dle nového zákona o veřejných zakázkách 1. část, ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST

 

pravni_zpravodaj_234.pdf pravni_zpravodaj_234.pdf (481,60 KB)

 

233. Právní zpravodaj – Exekuce – provádění srážek ze mzdy

 

pravni_zpravodaj_233.pdf pravni_zpravodaj_233.pdf (483,38 KB)

 

232. Právní zpravodaj – Koncesionářské poplatky

 

pravni_zpravodaj_232.pdf pravni_zpravodaj_232.pdf (482,50 KB)

 

231. Právní zpravodaj – Na co vše se můžete zeptat svého (budoucího) zaměstance

 

pravni_zpravodaj_231.pdf pravni_zpravodaj_231.pdf (482,52 KB)

 

230. Právní zpravodaj – Novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob

 

pravni_zpravodaj_230.pdf pravni_zpravodaj_230.pdf (482,13 KB)


229. Právní zpravodaj –  Akvizice společnosti – právní audit při koupi společnosti

 

pravni_zpravodaj_229.pdf pravni_zpravodaj_229.pdf (482,95 KB)

 

228. Právní zpravodaj – Posílání reklamních e-mailů

 

Pravni_zpravodaj_303.pdf pravni_zpravodaj_228.pdf (481,79 KB)

 

227. Právní zpravodaj – Zajištění pohledávky – propadná zástava

 

pravni_zpravodaj_227.pdf pravni_zpravodaj_227.pdf (483,41 KB)

 

226. Právní zpravodaj – Evropský platební rozkaz

 

pravni_zpravodaj_226.pdf pravni_zpravodaj_226.pdf (482,56 KB)

 

225. Právní zpravodaj – Správa pozůstalosti

 

pravni_zpravodaj_225.pdf pravni_zpravodaj_225.pdf (481,05 KB)

 

224. Právní zpravodaj – Nepominutelný dědic

 

pravni_zpravodaj_224.pdf pravni_zpravodaj_224.pdf (480,46 KB)

 

223. Právní zpravodaj – Odkaz

 

pravni_zpravodaj_223.pdf pravni_zpravodaj_223.pdf (477,07 KB)

 

222. Právní zpravodaj – Smlouva o zprostředkování

 

pravni_zpravodaj_222.pdf pravni_zpravodaj_222.pdf (480,16 KB)


221. Právní zpravodaj – Škoda způsobená vadou výrobku

 

pravni_zpravodaj_221.pdf pravni_zpravodaj_221.pdf (482,95 KB)

 

220. Právní zpravodaj – Výhrada lepšího kupce

 

pravni_zpravodaj_220.pdf pravni_zpravodaj_220.pdf (480,33 KB)

219. Právní zpravodaj – Výhrada vlastnického práva

 

pravni_zpravodaj_219.pdf pravni_zpravodaj_219.pdf (481,16 KB)

 

218. Právní zpravodaj – Dědická smlouva

 

pravni_zpravodaj_218.pdf pravni_zpravodaj_218.pdf (555,66 KB)

 

217. Právní zpravodaj – Výhrada soupisu

 

pravni_zpravodaj_217_.pdf pravni_zpravodaj_217_.pdf (556,27 KB)

 

216. Právní zpravodaj – Zákonná posloupnost

 

pravni_zpravodaj_216_.pdf pravni_zpravodaj_216_.pdf (558,35 KB)

 

215. Právní zpravodaj – Smlouvy uzavírané distančním způsobem

 

pravni_zpravodaj_215_.pdf pravni_zpravodaj_215_.pdf (561,12 KB)

 

214. Právní zpravodaj – Obchodní zastoupení

 

pravni_zpravodaj_214_.pdf pravni_zpravodaj_214_.pdf (556,66 KB)

 

213. Právní zpravodaj – Právní jednání vůči zaměstnancům

 

pravni_zpravodaj_213_.pdf pravni_zpravodaj_213_.pdf (572,55 KB)

 

212. Právní zpravodaj – Vydědění

 

pravni_zpravodaj_212_.pdf pravni_zpravodaj_212_.pdf (557,54 KB)

 

211. Právní zpravodaj – Spoluvlastnictví

 

pravni_zpravodaj_211_.pdf pravni_zpravodaj_211_.pdf (556,23 KB)

 

210. Právní zpravodaj – Darování

 

pravni_zpravodaj_210_.pdf pravni_zpravodaj_210_.pdf (556,76 KB)

 

209. Právní zpravodaj  Právní osobnost

 

pravni_zpravodaj_209_.pdf pravni_zpravodaj_209_.pdf (557,64 KB)

 

208. Právní zpravodaj – Náhrada za převzetí zákaznické základny

 

pravni_zpravodaj_208.pdf pravni_zpravodaj_208.pdf (559,00 KB)

 

207. Právní zpravodaj – Zánik předkupního práva před uzavřením kupní smlouvy

 

pravni_zpravodaj_207_.pdf pravni_zpravodaj_207_.pdf (558,47 KB) 


206. Právní zpravodaj – Přechod zaměstnanců – povinnosti a důsledky

 

pravni_zpravodaj_206_.pdf pravni_zpravodaj_206_.pdf (569,24 KB)

 

205. Právní zpravodaj – Přeregistrace firmy

 

pravni_zpravodaj_205_.pdf pravni_zpravodaj_205_.pdf (643,03 KB)

 

204. Právní zpravodaj – Novela zákoníku práce

 

pravni_zpravodaj_204_.pdf pravni_zpravodaj_204_.pdf (567,94 KB)

 

203. Právní zpravodaj – Novela zákona o zaměstnanosti

 

pravni_zpravodaj_203_.pdf pravni_zpravodaj_203_.pdf (572,93 KB)

 

202. Právní zpravodaj – Připomenutí podřízenosti společenské smlouvy úpravě ZOK

 

pravni_zpravodaj_202_.pdf pravni_zpravodaj_202_.pdf (570,76 KB)

 

201. Práví zpravodauj – Osvobození příjmů fyzických osob z převodu či prodeje cenných papírů

 

pravni_zpravodaj_201_.pdf pravni_zpravodaj_201_.pdf (610,85 KB)

 

200. Právní zpravodaj – jubilejní 200. vydání

 

pravni_zpravodaj_200_.pdf pravni_zpravodaj_200_.pdf (382,36 KB)

 

199. Právní zpravodaj – Pravidla vyplácení dividend

 

pravni_zpravodaj_199_.pdf pravni_zpravodaj_199_.pdf (571,18 KB)

 

198. Právní zpravodaj – Nabytí vlastnického práva od neoprávněného převodce při jeho podnikatelské činnosti

 

pravni_zpravodaj_198_.pdf pravni_zpravodaj_198_.pdf (562,30 KB)


197. Právní zpravodaj – Zastavení podílu v korporaci

 

pravni_zpravodaj_197_.pdf pravni_zpravodaj_197_.pdf (560,72 KB)


196. Právní zpravodaj – Nezbytná cesta

 

pravni_zpravodaj_196_.pdf pravni_zpravodaj_196_.pdf (464,92 KB)


195. Právní zpravodaj – Převod podílu ve společnosti s ručením omezeným

 

pravni_zpravodaj_195_.pdf pravni_zpravodaj_195_.pdf (467,76 KB)


194. Právní zpravodaj – Skončení pracovního poměru a nevyčerpaná dovolená

 

pravni_zpravodaj_194_.pdf pravni_zpravodaj_194_.pdf (457,12 KB)


193. Právní zpravodaj – Kvitance

 

pravni_zpravodaj_193_.pdf pravni_zpravodaj_193_.pdf (454,34 KB)

 

192. Právní zpravodaj – Smlouva o zájezdu

 

pravni_zpravodaj_192_.pdf pravni_zpravodaj_192_.pdf (455,75 KB)

 

191. Právní zpravodaj – Fixní smlouvy

 

pravni_zpravodaj_191_.pdf pravni_zpravodaj_191_.pdf (456,63 KB)

 

190. Právní zpravodaj – Úvěr

 

pravni_zpravodaj_190_.pdf pravni_zpravodaj_190_.pdf (456,03 KB)

 

 

X