Předávání rodinných podniků z jedné generace na druhou v evropském kontextu

Předávání rodinných podniků z jedné generace na druhou v evropském kontextu

Problematika mezigenerační obměny v rodinných podnicích je téma, které hýbe hladinou podnikatelského prostředí MSP již několik posledních let. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR se na národní úrovni tomuto fenoménu velice intenzivně věnuje v rámci své platformy Rodinná firma (www.rodinnafirma.net). Nicméně proto, aby se podařilo zachytit aktuální trendy u tohoto tématu i v mezinárodním kontextu, připravila AMSP ČR ve spolupráci se společností INSTITUT INPRO, a.s. nový projekt mezinárodní spolupráce realizovaný v rámci programu ERASMUS+, Klíčová akce 2, Strategická partnerství, zaměřený na pomoc s procesem předávání rodinných podniků z jedné generace na druhou. Projektový návrh nazvaný „Nástupnictví v rodinných firmách | Školení pro dobré zvládnutí procesu generační obměny v rodinných podnicích“ (z originálu: „Succession in Family Businesses | Training Model for Sustainable Succession Process in Family Businesses“ – zkráceně SUFABU) byl v České republice velice pozitivně přijat a schválen k financování.

Projekt SUFABU se zaměřuje na podporu rodinných firem v oblasti nástupnictví a přípravy procesu generační obměny. Projekt je připraven ve spolupráci s partnery z Belgie, České republiky, Itálie, Norska, Španělska a Velké Británie – Skotska. Jeho cílem je vytvoření vzdělávacích materiálů, mikro-learningových videí pro rodinné podnikatele, které pomohou s přípravou a realizací procesu předání firmy další generaci, a sběr příkladů zahraniční praxe – inspirativních příběhů z rodinných podniků, které si tímto procesem již prošli. Na těchto příkladech bude ukázáno, jak si s procesem generační obměny poradili podniky v partnerských zemích, jakým způsobem se na mezigenerační obměnu připravovali a na co je dobré dát si pozor.

Projekt reaguje na současný stav neúspěšného předávání rodinných firem ve světě. Otázka nástupnictví je firmami často podceňována, což způsobuje, že pouhých 30 % rodinných firem v Evropě úspěšně zvládne firmu předat z první generace na druhou. Z průzkumu zaměřeného na otázku následnictví v rodinných firmách, který pro AMSP ČR zrealizovala v roce 2018 výzkumná agentura IPSOS, vyplývá, že pouhých 5 % českých rodinných podniků má připravený plán na předání rodinného podniku, 2/3 firem se potýkají s konflikty mezi zakladateli a nástupníky a pouze těsná nadpoloviční většina vlastníků ví, komu rodinnou firmu předat. Na tyto problémy AMSP ČR odpovídá právě mezinárodním projektem SUFABU.

O projektu Vás budeme průběžně informovat na webových stránkách AMSP ČR a na našich sociálních sítích. Všechny výstupy budou postupně soustředěny také na projektové vzdělávací platformě, která je v tuto chvíli ve výstavbě.

Termín realizace: 10/2019 – 09/2021

Projektoví partneři:

  • Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR – vedoucí partner (CZE)
  • INSTITUT INPRO, a.s. – partner (CZE)
  • GEIE European Family Businesses – partner (BEL)
  • CEDIT- Centro Diffusione Imprenditoriale della Toscana Scarl – partner (ITA)
  • Family Business Norway – partner (NOR)
  • On Projects Advising SL – partner (ESP)
  • Dundee And Angus College – partner (UK – SCO)

Číslo projektu: 2019‐1‐CZ01‐KA204‐061268

Program: Erasmus+, Klíčová akce 2, Strategická partnerství v sektoru vzdělávání dospělých

Tento projekt je spolufinancován programem Evropské Unie Erasmus+. Podpora Evropské komise při tvorbě této publikace nepředstavuje souhlas s obsahem, který odráží pouze názory autorů, a Komise nemůže být zodpovědná za jakékoliv využití informací obsažených v této publikaci.

V případě zájmu o zapojení do projektu či zveřejnění příběhu mezigenerační obměny ve Vaší rodinné firmě nás neváhejte kontaktovat na strnadova@amsp.cz. Podělte se o své zkušenosti a pomozte tak rodinným podnikatelům ze sousední obce či z města na druhé straně Evropy.   

Projekt tematicky navazuje na aktivity projektu Rodinná firma.https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html