Přístup k užitečným informacím

Přístup k užitečným informacím

Oficiální portál Evropské unie: http://europa.eu/ – naleznete zde informace o institucích a politikách EU, o členských a kandidátských zemích, o komunitární legislativě apod. Důležité údaje a dokumenty jsou k dispozici v 11 oficiálních jazycích Unie, po rozšíření EU v květnu 2004 bude spuštěna i česká verze.

Your Europe – Business Portal: http://ec.europa.eu/youreurope/business. Praktické informace a online služby státní správy pro firmy, které chtějí podnikat v jiném členském státě EU.

 

Evropská komise: http://ec.europa.eu/ – ve všech oficiálních jazycích Unie;

 

Stránky Evropského parlamentu: http://www.europarl.europa.eu/ – ve všech oficiálních jazycích Unie;

 

Evropská rada: http://ue.eu.int/cms3_fo/index.htm – ve všech oficiálních jazycích Unie;

 

Evropský soudní dvůr: http://curia.europa.eu/ – ve všech oficiálních jazycích Unie;

 

Evropský účetní dvůr: http://eca.europa.eu/ – ve všech oficiálních jazycích Unie;

 

Ombudsman EU: http://ombudsman.europa.eu/ – ve všech oficiálních jazycích EU;

 

Evropská centrální banka: http://www.ecb.int/ – ve všech oficiálních jazycích EU;

 

Evropská investiční banka: http://www.bei.eu.int/ – v angličtině, francouzštině, němčině.amsp.cz
https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html