Pro začínající i stávající podnikatele

Pro začínající i stávající podnikatele

ČMZRB – Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. (ČMZRB) je rozvojovou bankou České republiky. Napomáhá v souladu se záměry hospodářské politiky vlády České republiky a regionů rozvoji malého a středního podnikání, infrastruktury a dalších sektorů ekonomiky vyžadujících veřejnou podporu. ČMZRB je členem AMSP ČR od vzniku asociace (r. 2000) a je zastoupena přímo v představenstvu asociace.

Byla založena v roce 1992. Jejími akcionáři jsou:

 • Česká republika zastoupená Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem pro místní rozvoj (72 % akcií),
 • Komerční banka, a. s., Česká spořitelna, a. s., a Československá obchodní banka, a. s.

Je řízena pětičlenným představenstvem a  devítičlennou dozorčí radou.

Banka poskytuje především:

 • podpory malým a středním podnikům (MSP) formou záruk a zvýhodněných úvěrů s využitím prostředků státního rozpočtu, strukturálních fondů a krajů,
 • podpory vlastníkům bytových domů při jejich rekonstrukci,
 • zvýhodněné úvěry pro vodohospodářské projekty.

Působí též jako finanční manager prostředků poskytnutých České republice na financování  rozvoje infrastruktury.

Auditorem banky je společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.

 

Podpora ČMZRB v r. 2011 – programy ZÁRUKA, PROGRES A START – u Záruky a Startu pozastaven příjem žádostí

 • Program ZÁRUKA – záruka za investiční úvěry: mimo žadatele z území hl. m.Prahy, v rámci OPPI, pouze pro inv. záměry, záruka do výše 80 % výše jistiny na dobu 15 let, S-záruka (univerzální), M-záruka (menší úvěry, zjednodušené vyřízení)
 • Program START – projekty mimo území hl.m.Prahy, pro začínající drobné podnikatele (max. 2letá historie), záruky za inv. úvěr a provozní úvěr na zásoby, záruky do 80 % jistiny zaručovaného úvěru, úvěr max. 3 mil. Kč
 • Program PROGRES – podřízený úvěr (tzn. splácí se až jako poslední ze všech dluhů podnikatele), splatnost 9 let, odklad splátek 3 roky, zvýhodnění úroková sazba 3 % p.a. (pevná), limit: 75 % způsobilých výdajů, max. 20 mil. Kč, výhodné, komplexní financování
 • Podpory v OPPI v r 2010 : ZÁRUKA – poskytnuto 1224 záruk za 6,6 mld. Kč (z toho záruky za inv.úvěry za 2,6 mld. Kč), PROGRES – poskytnuto 89 úvěrů za 625 mil. Kč
 • K-PROGRES: výhodné komplexní financování rozvojových projektů – K-PROGRES je společnou aktivitou komerčních bank a Českomoravské záruční a rozvojové banky, jejímž cílem je účinněji zapojit podřízené úvěry z programu PROGRES do financování rozvojových investičně zaměřených projektů malých a středních podnikatelů, které jsou spolufinancovány úvěry od těchto bank. Výhody služby K-PROGRES pro podnikatele

–                      celkově nižší náklady financování projektu, než při plném financování komerčním úvěrem

–                      komplexní profinancování investičních a provozních potřeb

–                      poradenství poskytnuté spolupracují bankou při přípravě žádosti o podřízený úvěr PROGRES usnadňující přípravu žádostí o tento úvěr a urychlující její vyřízení.

Jako jeden z úvěrů pro financování projektu lze použít podřízený úvěr z programu PROGRES ve výši až 20 mil. Kč s pevnou úrokovou sazbou 3 % p. a. a s dobou splatnosti až 9 let. Podpořeny mohou být projekty z oblasti průmyslové výroby, stavební výroby, výroby elektřiny, tepla, ubytování a stravování a dalších vybraných služeb.

Nové směry podpor MSP:

 •  
  • Podpora investičního prostředí
  • Nově založené firmy ve slibných high-tech oborech
  • Odborné poradenství – koučing managementu
  • Program záruk a kapitálové vstupy
  • Záruky za úvěry za realizaci inovativních projektů


amsp.cz
https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html