Projekt Aid for Trade 2019 – Moldavská republika

Projekt Aid for Trade 2019 – Moldavská republika

Asociace od začátku května začala s realizací projektu zahraniční rozvojové spolupráce s názvem: „Pomoc moldavským malým a středním podnikům na cestě k digitalizaci“. Koordinátorem projektu je Ministerstvo průmyslu a obchodu a projekt spadá pod program „Aid for Trade“.

S Moldavskou stranou bude Asociace realizovat již čtvrtý projekt rozvojové spolupráce a bude tak moci navázat na úspěšné spolupráce z předchozích let.

Cílem projektu je pomoc při posilování odborných kapacit odpovědných pracovníků Organizace pro rozvoj sektoru malých a středních podniků (ODIMM) resp. Ministerstva hospodářství Moldavské republiky. Dalším cílem je posílení role soukromého sektoru v Moldavsku v zájmu digitalizace obchodu a průmyslu, podpory růstu malých a středních podniků, jejich exportních kapacit a plynulého vstupu na trhy EU.

První hlavní aktivitou projektu je zorganizování poradenské mise do Moldavské republiky, která se s největší pravděpodobností uskuteční na začátku srpna. Na tuto poradenskou misi vycestují dva zástupci Asociace a budou diskutovat o přístupech v podpoře malých a středních podniků se zaměřením na oblast digitalizace.

Druhou hlavní aktivitou projektu bude příprava dvou běhů studijních cest moldavských expertů do České republiky v průběhu října.

Nejviditelnějším výstupem tohoto projektu lze označit vytvoření podmínek pro vznik týmu lokálních expertů. Tento tým by měl disponovat znalostmi a dovednostmi důležitými pro nastavení takových postupů a řešení v Moldavské republice, která napomohou jak zavádění digitálních inovací a využívání digitálních nástrojů malými a středními podniky, tak obecně posilování role privátního sektoru a podpoří tím celkovou liberalizaci ekonomiky.

Číslo projektu: N006/19/V00004661

Termín realizace: 05 – 11/2019

                                https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html