Projekt: BECOMING: Being in Continuous Innovation and Growing

Projekt: BECOMING: Being in Continuous Innovation and Growing

Cílem projektu BECOMING je přinést inovativní řešení zaměřená na snížení rizika odchodu z trhu práce pro pracovníky malých a středních podniků (MSP). Toho by mělo být dosaženo prostřednictvím rozvíjením pozitivního přístupu k celoživotnímu vzdělávání.

Průzkum provedený jednotlivými partnery před zahájením projektu ukázal, že pracovníci malých a středních podniků si neuvědomují naléhavou potřebu zlepšovat své dovednosti a být otevřený dalšímu, tzv. celoživotnímu vzdělávání, aby se jejich zaměstnatelnost zvyšovala, a především byla trvalá. Průzkum navíc odhalil, že lektoři odborného vzdělávání (VET) a pracovníci z oblasti kariérního poradenství se specializují především na podporu nezaměstnaných, ale nemají připraveny konkrétní plány pro osoby zaměstnané v malých a středních podnicích.

Výstupy tohoto projektu by měly přispět ke změně přístupu MSP ke vzdělávání zaměstnanců na nižších pracovních pozicích prostřednictvím následujících kroků:

  • zvýšení povědomí o riziku opuštění trhu práce a potřebě neustálého zvyšování kvalifikace;
  • motivování zaměstnanců věnovat se osobnímu kariérnímu rozvoji;
  • určení směru osobního rozvoje;
  • zvýšení dostupnosti implementace certifikace ECVET v souladu s individuálními potřebami.

 

Realizační program: Erasmus+ KA2 Strategická partnerství v oblasti vzdělávání dospělých
Číslo projektu: 2020-1-DE02-KA202-007507
Období realizace projektu: 10/2020 – 06/2023

 https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html
X