Projekt – DIGITAL TRANS MSP – Digitální transformace pro inovace obchodních modelů v malých a středních podnicích v České Republice

Projekt – DIGITAL TRANS MSP – Digitální transformace pro inovace obchodních modelů v malých a středních podnicích v České Republice

Období:                               02/2019 – 01/2022

Rozpočet:                           4 977 tisíc Kč

Účastníci:

Vysoké učení technické v Brně (koordinátor)
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
Výzkumný ústav pro podnikání a inovace

Záměrem projektu je posilování inovační kapacity, konkurenceschopnosti a udržitelné výkonnosti malých a středních podniků, zlepšení úrovně digitalizace a získání nových konkurenčních výhod.

Cílem projektu je vytvoření certifikované metodiky a softwaru založených na vypracování metod, modelů a nástrojů digitální transformace pro podporu inovační kapacity a zvýšení stupně konkurenceschopnosti obchodních modelů pro malé a střední podniky.

Projekt umožní MSP:

  1. zhodnotit úroveň digitální zralosti;
  2. zvýšit inovační aktivitu;
  3. generovat udržitelnou tvorbu hodnoty pro zákazníka
  4. aplikovat scénáře implementace digitální transformace do obchodních modelů;
  5. zvýšit obchodní výkonnost;
  6. akcelerovat proces učení a rozvoj kompetencí v oblasti rozvoje obchodních modelů a digitální transformace;
  7. internacionalizovat se.

 

Projekt ev. č. TL02000215 je podpořený v rámci programu Éta Technologické agentury České republiky.https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html