Projekt IMP3rove – podpora inovací malých a středních podniků

Projekt IMP3rove – podpora inovací malých a středních podniků

Projekt je pod IMP3rove záštitou Evropské Komise jako součást programu EUROPE INNOVA celoevropsky realizován
konsorciem koordinovaným společností A. T. Kearney Německo.

Evropská Unie si uvědomuje, že v konkurenci  s dalšími zeměmi světa, především se Spojenými státy
americkými a některými asijskými zeměmi, je rozhodující dynamika inovačních procesů. To není problém velkých,
především nadnárodních společností, které mají dostatečné zdroje na využívání progresivních trendů. Zaostávání je
zřejmé především na poli malých a středních podniků, kde Evropa nemá takové inovační tempo jako řekněme USA.

Proto je cílem projektu podpora inovací MSP se zaměřením na zvýšení jejich konkurenceschopnosti a zlepšení komunikace
a porozumění s financujícími subjekty vedoucí k snadnějšímu využívání jejich finančních zdrojů.

AMSP ČR má v projektu IMP3rove jako zastřešující organizace MSP nezastupitelnou roli, protože své
členy jednotně reprezentuje vůči evropským i národním partnerům projektu.

Zároveň tak svou členskou základnu podporuje sledováním a následným šířením takovýchto nových progresivních
globálních trendů vhodných k jejímu zkvalitnění a posílení.

Tím přispívá k samotnému budoucímu vytváření a podpoře obdobných trendů samotnou členskou základnou MSP
v ČR.

Více zde: http://www.improve-innovation.eu/


IMP3rove - postup IMP3rove – postup (63,27 KB)

IMP3rove - přístup a výhody
IMP3rove – přístup a výhody (296,12
KB
)

IMP3rove - dotaznik Quick_Assessment_2_09_2007 IMP3rove – dotaznik
Quick_Assessment_2_09_2007
(452,46 KB)

IMP3rove - dotaznik In_Depth_Assessment_24_9 IMP3rove – dotaznik
In_Depth_Assessment_24_9
(367,86 KB)

Realizace projektu: 01/2006 – 12/2009https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html