Projekt „Pojďme se rozvíjet“

Projekt „Pojďme se rozvíjet“

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. 

logo_ESF.jpg

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_060/0005881

Doba realizace projektu: 1.3.2017 – 28.2.2020

Zaměstnanci se zapojí do projektu formou vzdělávání v oblastech:

  • Měkké a manažerské dovednosti
  • Obecné IT
  • Účetní, ekonomické a právní kurzy
  • Jazykové kurzy

 

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html