Projekt „Posílení kapacit při liberalizaci obchodu a při přístupu na trh EU“

Projekt „Posílení kapacit při liberalizaci obchodu a při přístupu na trh EU“

V rámci mezinárodních aktivit Asociace přibyl na začátku května 2016 nový projekt zahraniční rozvojové spolupráce. Projekt financovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR spadá do programu „Aid for Trade“ a navazuje na úspěšnou spolupráci z loňského roku, kdy byl s moldavskou stranou realizován projekt zaměřený na podporu rodinného podnikání. Rozvojovým záměrem současného projektu je zejména poskytnutí poradenské pomoci moldavské straně v přechodném období před jejich eventuálním vstupem do EU.

Podpisem asociační dohody a dohody o volném obchodu s EU se Moldavské republice otevřela celá řada možností pro nastartování vzájemné spolupráce s jednotlivými členskými zeměmi. Současně však podpis této dohody přinesl i celou řadu závazků a to jak legislativního, tak ekonomického charakteru. Právě tato úskalí plynoucí z přijatých závazků a naše české zkušenosti s jejich řešeními by měl projekt zprostředkovat a poskytnout kompetentním moldavským specialistům informace o naší cestě sbližování České republiky a Evropské Unie před vstupem země do EU. Takto získané zkušenosti pak budou moci moldavští kolegové využít pro další zefektivnění svého hospodářského rozvoje.

A4T2_logo_vizitka.jpg

V týdnu od 17. do 24. září 2016 se uskuteční týdenní studijní návštěva 9 moldavských specialistů v České republice. Delegaci budou tvořit představitelé Ministerstva hospodářství Moldavské republiky, specialisté z moldavské Organizace pro rozvoj malých a středních podniků (ODIMM) a z Agentury na ochranu spotřebitelů, kteří mají v kompetenci danou problematiku.

V druhé fázi budeme v rámci projektu realizovat 3denní seminář v Moldavské republice, který se uskuteční v termínu 14. až 16. listopadu 2016. Seminář povedou 2 čeští experti nominovaní Asociací, kteří budou během workshopu diskutovat s moldavskými účastníky o procesu transpozice a implementace konkrétních směrnic EU.  

a4tlogo_ruka.png

### list recursive=1 display=title_perex_img_info sort=valid_from order=desc limit=15 total=0 ###amsp.cz
https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html