Projekt „Rodinné podniky: generátory hodnoty a určování hodnoty v procesu nástupnictví“

Projekt „Rodinné podniky: generátory hodnoty a určování hodnoty v procesu nástupnictví“

Reg. číslo TL02000434

Projekt získal podporu v rámci programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA, vyhlášenou Technologickou agenturou ČR

Doba řešení: 01/2019 – 12/2022

Projekt Rodinné podniky: generátory hodnoty a určování hodnoty v procesu nástupnictví je realizován ve spolupráci odborníků z Vysokého učení technického v Brně, Vysoké školy finanční a správní, a.s. a Asociace malých a středních podniků živnostníků ČR. Projekt je podporován Technologickou agenturou České republiky a probíhá v letech 2019 až 2022

Odkaz na web projektu:   https://hodnotapodniku.fbm.vutbr.cz/

Podle Family Firm Institute vytváří rodinné podniky 70 – 90 % světového HDP, poskytují zaměstnání 60 – 80 % zaměstnanců, jsou odolnější vůči krizím, jsou založené na vysoké odpovědnosti ke svému okolí, investice do těchto firem zůstávají v regionech a tvoří základ jejich obslužnosti. Rodinné podniky se snaží vyvážit potřeby rodiny a potřeby podnikání, upřednostňují socioekonomické bohatství před úzkým zaměřením na finanční cíle.  Z uvedených důvodů považujeme za nutné podrobně se zabývat rodinnými podniky a řešením jejich aktuálních problémů.

Rozhovory s majiteli firem bylo zjištěno, že se strategickému řízení nástupnictví či majetkovému vypořádání, jehož součástí je stanovení hodnoty předávané firmy, vyhýbají především proto, že nevědí, jak postupovat.

Cílem projektu je vytvoření prakticky využitelné metodiky určování hodnoty rodinných malých a středních podniků. Východiskem tvorby metodiky bude definice generátorů hodnoty rodinných podniků, akceleračních a inovačních postupů jako nástrojů pro řízení jejich hodnoty. Metodika bude podpořena manuálem, který bude dán k dispozici majitelům rodinných podniků prostřednictvím naší asociace (AMSP ČR).

Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA.

www.tacr.cz

Výzkum užitečný pro společnost.

 


WORKSHOP  zaměřený na specifika rodinných firem 

 

Dne 25. 6. 2020 se uskutečnil workshop, který byl zaměřen na specifika rodinných firem. Workshop se uskutečnil v rámci Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.  AMSP ČR představila výstupy z průzkumu na téma: RODINNÉ FIRMY A RESTART HOSPODÁŘSTVÍ, dále zde představila princip registrace a etický kodex jako nehmotné aktivum rodinného podnikání, prezentace značky Rodinný podnik ČR.

Prezentace z workshopu zde:
prezentace workshop TA ČR 25.6.2020

 

 https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html
X