Projekt v rámci programu AID FOR TRADE – Moldavská republika „Podpora růstu malých a středních podniků a jejich exportních kapacit“

Projekt v rámci programu AID FOR TRADE – Moldavská republika „Podpora růstu malých a středních podniků a jejich exportních kapacit“

V rámci širokých mezinárodních aktivit Asociace od začátku května realizuje nový projekt zahraniční rozvojové spolupráce. Projekt je financovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu a spadá do programu „Aid for Trade“. Projekt navazuje na úspěšnou spolupráci z loňského a předloňského roku, kdy byly s moldavskou stranou realizovány projekty zahraniční rozvojové spolupráce na podporu rodinného podnikání a na liberalizaci moldavského obchodu. Rozvojovým záměrem nynějšího projektu je zejména poskytnutí poradenské pomoci moldavské straně. Jako hlavní cíle projektu byly stanoveny: posilování role MSP a pronikání MSP na zahraniční trhy.

Embossed_Business_Card_MockUp.jpg

Projekt bude zahájen uskutečněním dvoudenní poradenské mise českých expertů do Moldavské republiky, která se uskuteční na přelomu června/července tohoto roku. Služební cesty se zúčastní 2 specialisté nominovaní Asociací a cílem jejich působení bude poskytnout beneficientům na moldavské straně naše know-how v oblasti podpory MSP obecně a specificky na růst jejich exportních kapacit.

Celý projekt bude zakončen dvěma běhy studijních cest moldavských účastníků do České republiky v průběhu měsíce září/října. Cílovou skupinou pro tuto studijní cestu budou pečlivě vybraní představitelé Organizace pro rozvoj sektoru malých a středních podniků (ODIMM) a případně dalších institucí, kteří mají v kompetenci výše zmíněnou problematiku. Program studijní cesty je nyní ve fázi vyjednávání a přesný obsah bude zveřejněn později během roku 2017.

A4T.png

Projekt v rámci programu AID FOR TRADE – Moldavská republika „Podpora růstu malých a středních podniků a jejich exportních kapacit“

Projekt v rámci programu AID FOR TRADE – Moldavská republika „Podpora růstu malých a středních podniků a jejich exportních kapacit“

Projekt v rámci programu AID FOR TRADE – Moldavská republika „Podpora růstu malých a středních podniků a jejich exportních kapacithttps://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html
X