protext.cz: AMSP ČR: Na žďárském zámku se setkalo na sto rodinných firem

protext.cz: AMSP ČR: Na žďárském zámku se setkalo na sto rodinných firem

Víte, že až 61 % českých podniků a firem se považuje za rodinné? Nebo že rodinné firmy vytváří v České republice 60-80 % HDP ročně a podobným procentem se podílejí i na zaměstnanosti? Na tyto výsledky upozornil unikátní výzkum Vysoké školy ekonomické v Praze (1), jejíž Centrum pro rodinné firmy v rámci konference zaměřené na rodinné podniky z regionu CEE založilo Strategickou radu. Klíčový poradní orgán institutu Centra je složen ze zástupců významných rodinných firem ČR.

Celý článek naleznete zde:
http://www.protext.cz/zprava.php?id=32602&utm_source=rssweb&utm_medium=rss&utm_campaign=rsskanalyX