Publikace „Spolupráce zaměstnavatelů a vzdělávacích institucí“

Publikace „Spolupráce zaměstnavatelů a vzdělávacích institucí“

Publikace vznikla v rámci projektu „Udržitelnost sociálního dialogu v ČR – rozvoj kvality služeb zástupců zaměstnavatelů“, reg. č. CZ.1.04/1.1.01/02.00012. Projekt je fi nancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 

http://www.dvlk.cz/sites/default/files/editor/prilozene-soubory/zamestnavatele_a_vzdelavaci_instituce.pdfhttps://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html