Publikace „Zaměstnavatel na úřadu práce“

Publikace „Zaměstnavatel na úřadu práce“

Publikace vznikla v rámci projektu „Udržitelnost sociálního dialogu v ČR – rozvoj kvality služeb zástupců zaměstnavatelů“, reg. č. CZ.1.04/1.1.01/02.00012. Projekt je fi nancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

http://www.socialnidialog.cz/images/stories/Zamestnavatel_na_uradu_prace.pdfamsp.cz
https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html