Registrace na seminář: Hospodářská soutěž ve světle malého a středního podnikání 14. 6. 2018 od 9:30 hodin

Registrace na seminář: Hospodářská soutěž ve světle malého a středního podnikání 14. 6. 2018 od 9:30 hodin

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář na téma: Hospodářská soutěž ve světle malého a středního podnikání.

 

14. června 2018
9:30 – 13:00 hodin

v sídle AMSP ČR

Sokolovská 100/94
(Meteor Centre Office Park B
hlavní vstup z Thámova 32)

 

Téma:
Zakázané dohody?
Sdružení soutěžitelů?
Vynucování cen ve vertikálních dohodách?
Připadají vám tyto termíny složité a vašemu podnikání vzdálené?

Může se to tak zdát, přesto však Úřad pro ochranu hospodářské soutěže udělil každý rok řadu pokut ve statisících i milionech malým a středním podnikatelům, kteří si také mysleli, že se jich pravidla hospodářské soutěže netýkají. Předejděte těmto problémům a pronikněte do nezbytných základů pravidel hospodářské soutěže na semináři zástupců Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který je pořádán ve spolupráci s AMSP ČR.

Příklad: Jeden z nejmenovaných českých spolků schválil svůj Etický kodex včetně ustanovení, které stanovovalo, že žádný z jeho členů nepřebere klienta jinému členovi na základě cenového podbízení. Etický kodex následně zveřejnil spolek na svých webových stránkách. Uvedený postup spolku byl zakázaný a jednalo se o neplatné rozhodnutí sdružení soutěžitelů, jehož cílem bylo narušit hospodářskou soutěž v dané oblasti trhu a tím byl porušen zákaz §3 odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže.

Program:
9:00 – 9:30         Registrace účastníků

9:30 –  9:45        Úvod – představení přednášejících, ÚOHS a jeho činnosti

9:45 – 10:30       Hospodářská soutěž a možnosti jejího porušení – dohody, zneužití, 19a + velmi okrajově fúze + sankce

10:45 –  11:30     Nejvíce rizikové oblasti pro MSP – Bid rigging, Rozhodnutí sdružení soutěžitelů

11:45 – 12:30      Setkání s ÚOHS – správní řízení ve věcech HS, místní šetření, narovnání, leniency, jak postupovat..

12:30 – 13:00     Prostor k diskuzi

 

Přednášející:

  • Mgr. Ing. Kamil Nejezchleb, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
  • Mgr. Igor Pospíšil, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
  • JUDr. Hynek Brom, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 

Kontaktní osoba:
Zuzana Kratochvílová
tel.: +420 733 722 512
e-mail: kratochvilova@amsp.cz

Pozvánka ke stažení zde:
Pozvánka na seminář 14. června 2018

Žádáme Vás zdvořile o potvrzení účasti do 12. června 2018.https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html