Registrace na seminář: Právní a daňové aspekty mezigeneračního předání rodinného majetku?

Registrace na seminář: Právní a daňové aspekty mezigeneračního předání rodinného majetku?

Problematika nástupnictví v rodinných firmách je v současné době velice aktuálním tématem. Předání firmy další generaci je nejen přirozenou fází životního cyklu rodinné firmy, ale také je fází velmi složitou a mnohdy pro firmu také osudnou. Tento seminář má majitelům usnadnit orientaci v problematice nástupnictví, zejména v právních a daňových aspektech mezigeneračního předání rodinného majetku, a pomoci jim efektivně organizačně tento složitý krok zvládnout a zajistit tak kontinuitu podniku napříč generacemi.

Místo konání: Deloitte ČR, Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8-Karlín

Datum konání: 27. listopadu 2018

 

Program semináře:

8:45–9:00            Registrace účastníků + ranní káva a snídaně

9:00–11:15          Právní a daňové aspekty mezigeneračního předání rodinného majetku

  • Struktura rodinného majetku před jeho předáním (holding apod.);
  • Právní instrumenty předání rodinného majetku;
  • Dědění, darování;
  • Svěřenský fond, rodinná nadace, trust;
  • Daňové souvislosti.

11:15–11:30        Závěrečné shrnutí, diskuse

Těšíme se na viděnou s Vámi!

 

 

 

 

 amsp.cz
https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html