REGISTRACE na webinář: Zdravá interní strategie a firemní kultura jako konkurenční výhoda

REGISTRACE na webinář: Zdravá interní strategie a firemní kultura jako konkurenční výhoda

Rádi bychom Vás jménem Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR pozvali na nadcházející webinář na téma Zdravá interní strategie a firemní kultura jako konkurenční výhoda.

KDY: úterý 31. 1. 2023 od 13:30 do 15:00

KDE: platforma Zoom (odkaz k připojení obdržíte po vyplnění registračního formuláře)

Podtitul: Compliance a ESG z pohledu práva a firemní praxe

Úvod do tématu:

Compliance je všeobecný název pro soulad s pravidly. Z hlediska podnikání podnikové sféry rozumíme slovem compliance zejména jednání společnosti, zaměstnanců a vedení v souladu s právními předpisy a vnitropodnikovými směrnicemi.

Zkratka ESG (environmental, social, governance) se stala fenoménem současnosti, a to nejen v oblasti investování ale fungování firem vůbec. Co se pod ní ale konkrétně skrývá? Vliv firmy na životní prostředí, společnost a způsob jejího vedení, na jejichž základě lze číslem vyjádřit „udržitelnost“ či „odpovědnost“ firmy. Reportování ESG čeká malé a střední firmy jako povinnost v blízké budoucnosti.

Přednášející: JUDr. Jiří Mulák, Ph.D., advokát a společník advokátní kanceláře Forejtová | Pelc | Partners s.r.o.; vysokoškolský pedagog (Univerzita Karlova, Praha)

Webinář je zaměřen na představení důležitosti firemního compliance a ESG z pohledu práva. Oba tyto fenomény (compliance a ESG) nabývají na stále větším významu. Ukazuje se, že správně nastavené firemní compliance může za určitých okolností zprostit případné trestní odpovědnosti. Přijetím odpovídajících vnitřních předpisů a pravidel a ESG standardů často banky a úvěrové instituce podmiňují schválení úvěru. Je tedy nezbytné již nyní podniky připravit na povinnosti a upozornit je na výhody, které s sebou přinese přijetí compliance programu.

Co se dozvíte?

  • Význam a rozsah ESG pro firemní praxi
  • Mechanismus Compliance a trestněprávní dopady; úloha odpovědných osob
  • Dodržování firemní kultury a společenská odpovědnost
  • Předcházení deliktní odpovědnosti; trestní odpovědnost právnických osob (TOPO)

 amsp.cz
https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html