Registrace rodinných podniků

REGISTRACE RODINNÝCH PODNIKŮ

 

Registr rodinných podniků České republiky u AMSP ČR
splňujících definici dle Usnesení vlády.

 

Podpora rodinného podnikání startuje 1. března 2020.

Registr rodinných podniků České republiky vedený Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR – příjem žádostí od 1. března 2020.
Zvýhodněné úvěry a záruky ČMZRB pro MSP v rámci programu EXPANZE a GEN-záruka v programu ZÁRUKA 2015 až 2023 – příjem žádostí od 1. dubna 2020. Více informací ZDE.

 


Upozornění pro žadatele:

ŽÁDOSTI PROSÍM ZASÍLEJTE V OBDRŽENÉM FORMÁTU PDF. ŽÁDOSTI FORMOU SCANU NEMŮŽE SYSTÉM ZPRACOVAT.


REGISTRACE RODINNÝCH FIREM NIJAK NESOUVISÍ S AKTUÁLNÍMI PODPORAMI KE COVID-19.
REGISTRACE RODINNÝCH PODNIKŮ NESOUVISÍ S REGISTRACÍ A ČLENSTVÍM NOVÉHO SUBJEKTU V AMSP ČR (ČLENSKÁ PŘIHLÁŠKA – ČLEN, POZOROVATEL, KOLEKTIVNÍ ČLEN).

 

 


 

Pro koho:

  • Rodinné obchodní korporace
  • Rodinné živnosti
  • Prokazování souladu s požadavky Definice rodinného podniku dle Usnesení vlády (aktualizace dne 11. 5. 2020)

 

V návaznosti na Usnesení vlády č. 330 ze dne 13. května 2019, kterým byla schválena definice rodinného podniku (dále jen „Definice“), připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) projekt Registrace rodinných podniků České republiky, který umožní registrovaným rodinným obchodním korporacím a rodinným živnostem mj. využít zvýhodněných bankovních produktů pro malé a střední podniky připravených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s. (ČMZRB), a to zvýhodněných úvěrů a záruk v rámci programu EXPANZE a GEN-záruk v programu ZÁRUKA 2015 až 2023, a to od 1. dubna 2020.

 

Rodinná obchodní korporace nebo rodinná živnost (OSVČ) budou při podání žádosti prokazovat soulad s požadavky Definice prostřednictvím registrace v Registru rodinných podniků České republiky, vedeném Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR. Registraci rodinného podniku schvaluje Výbor pro rodinné podnikání a registraci rodinných podniků (dále též jen „Výbor“) složený ze zástupců MPO, AMSP ČR, HK ČR a ČMZRB. Žádosti o registraci mohou být podávány počínaje 1. březnem 2020.

 

  • Aktuální přehled registrovaných rodinných firem naleznete ZDE.
  • Kontaktní osoba v AMSP ČR pro související dotazy: Bc. Martina Biedermannová, tel.: +420 736 414 283, e-mail: biedermannova@amsp.cz

 

Přílohy ke stažení:
Čestné prohlášení k žádosti o registraci rodinné živnosti
Etický kodex rodinného podniku
Registrace rodinných podniků – podmínky a postup při podání žádosti o registraci
Rodinná živnost – postup při podání žádosti o registraci
Rodinná obchodní korporace – postup při podání žádosti o registraci
Zásady ochrany osobních údajů AMSP ČR
Definice rodinného podniku

X