Registrace rodinných podniků

REGISTRACE RODINNÝCH PODNIKŮ

 

Registr rodinných podniků České republiky u AMSP ČR
splňujících definici dle Usnesení vlády.

 

Podpora rodinného podnikání odstartovala 1. března 2020.

Registr rodinných podniků České republiky vedený Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR – příjem žádostí od 1. března 2020.
Zvýhodněné úvěry a záruky NRB pro MSP v rámci programu EXPANZE a GEN-záruka v programu ZÁRUKA 2015 až 2023 – příjem žádostí začal již 1.dubna 2020. Více informací ZDE.

 


Upozornění pro žadatele:

ŽÁDOSTI PROSÍM ZASÍLEJTE V OBDRŽENÉM FORMÁTU PDF. ŽÁDOSTI FORMOU SCANU NEMŮŽE SYSTÉM ZPRACOVAT.

REGISTRACE RODINNÝCH FIREM NIJAK NESOUVISÍ S AKTUÁLNÍMI PODPORAMI KE COVID-19.

REGISTRACE RODINNÝCH PODNIKŮ NESOUVISÍ S REGISTRACÍ A ČLENSTVÍM NOVÉHO SUBJEKTU V AMSP ČR (ČLENSKÁ PŘIHLÁŠKA – ČLEN, POZOROVATEL, KOLEKTIVNÍ ČLEN).


 

Pro koho:

  • Rodinné obchodní korporace
  • Rodinné živnosti
  • Prokazování souladu s požadavky Definice rodinného podniku dle Usnesení vlády (aktualizace dne 18. 10. 2021)

 

V návaznosti na Usnesení vlády č. 899 ze dne 18. října 2021, kterým byla schválena definice rodinného podniku (dále jen „Definice“), připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) projekt Registrace rodinných podniků České republiky, který umožní registrovaným rodinným obchodním korporacím a rodinným živnostem mj. využít zvýhodněných bankovních produktů pro malé a střední podniky připravených Národní rozvojovou bankou, a.s. (NRB), a to zvýhodněných úvěrů a záruk v rámci programu EXPANZE a GEN-záruk v programu ZÁRUKA 2015 až 2023, a to od 1. dubna 2020.

 

Rodinná obchodní korporace nebo rodinná živnost (OSVČ) budou při podání žádosti prokazovat soulad s požadavky Definice prostřednictvím registrace v Registru rodinných podniků České republiky, vedeném Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR. Registraci rodinného podniku schvaluje Výbor pro rodinné podnikání a registraci rodinných podniků (dále též jen „Výbor“) složený ze zástupců MPO, AMSP ČR, HK ČR a NRB.

 

Po obdržení formuláře s příslušnými přílohami je žadateli zaslána faktura na úhradu administrativního poplatku s platebními údaji.
Poplatek se platí až na základě obdržené faktury. Žádost se prověřuje až po úhradě faktury.

 


Aktuální přehled registrovaných rodinných firem naleznete ZDE.


Přehled nejdůležitějších benefitů naleznete ZDE.


 

Kontaktní osoby v AMSP ČR pro související dotazy:

  • Nové registrace: Viktorie Čížková, DiS., tel.: +420 736 414 283, e-mail: cizkova@amsp.cz
  • Podané žádosti: JUDr. Miroslav Somol, CSc., tel.: +420 603 568 787, e-mail: somol@amsp.cz

 

Přílohy ke stažení:

 


Upozornění pro žadatele:

Žádosti NEPŘIJÍMÁME podepsané a ani formou skenu žádosti, jelikož systém tyto soubory z důvodu automatizace procesu nedokáže zpracovat.


amsp.cz
https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html