Řemeslo 4.0 netáhne

Řemeslo 4.0 netáhne

Praha, 13. února 2019. Ačkoliv nové technologie využívají více jak dvě třetiny podnikatelů, nejmenší živnostníci a řemeslníci si cestu k digitálním nástrojům zatím nenašli a neřeší ani kybernetickou bezpečnost. Selhávají i střední odborné školy, které nedokáží žáky na digitalizaci dostatečně připravit. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) přináší výsledky nezávislého průzkumu k prvnímu tématu Roku digitálního podnikání 2019 – Řemeslu 4.0.

Průzkum pro AMSP ČR provedla agentura IPSOS v lednu 2019, a to na vzorku stovky podnikatelů. Z něj vyplývá, že 7 z 10 všech podnikatelských subjektů sice využívá moderní technologie, u živnostníků je to ale jen polovina.

Mezi nejčastější digitální nástroje patří internet věcí, online marketing a cloudové služby. Obdobná je situace v zajišťování kybernetické bezpečnosti. Zatímco většina právnických osob myslí na zadní vrátka a zabezpečuje se vůči hrozbám z nových technologií, živnostníci neinvestuji do této oblasti buď vůbec nic nebo naprosté minimum.

Přesto malí podnikatelé výpočetní techniku využívají hojně. 8 z 10 řemeslných firem a živnostníků investovalo v loňském roce do oblasti informačních technologií, ale přímo do digitalizace jich investovalo pouze 5 z 10. Polovina z dotázaných si není schopna spojit pojem digitální řemeslo s žádnou konkrétní činností.

Nejvyužívanějším nástrojem pro digitální správu dat jsou mobilní telefony, plná polovina dotazovaných podnikatelů je schopna spravovat své soubory a digitální dokumenty pouze prostřednictvím mobilu.

Z šetření rovněž vyplývá, že podnikatelé příliš nevěří středním odborným školám, které dle mínění 40 % z oslovených firem a živnostníků nedokáží dostatečně připravit budoucí absolventy na digitalizaci.

Karel Havlíček, předseda AMSP ČR k tomu dodává: „Selháváme v digitálním vzdělávání, a to již od základních škol. Proto jsme připravili pro 2. stupeň ZŠ nový předmět Technika, který v sobě zahrnuje výuku praktických dovedností ve spojení s moderními digitálními nástroji. Chceme-li, aby nastupující podnikatelská generace obstála v nebývalé konkurenci a aby absolventi odborných škol obstáli na trhu práce, musíme zajistit, aby se aplikaci digitálních technologií učily děti již od útlého věku. Proto požadujeme, aby se Technika stala předmětem povinným.“

Odkaz na web Rok digitálního podnikání 2019:
https://www.rokdigitalnihopodnikani.cz/

Tisková zpráva ke stažení zde:
TZ-201902-13-Řemeslo 4.0

Průzkum ke stažení zde:
Ipsos pro AMSP _ Digitální řemeslo_01_2019_1

 

Štítky:


https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html