91. průzkum AMSP ČR: Robotizace v malých a středních podnicích

91. průzkum AMSP ČR: Robotizace v malých a středních podnicích

Metodologie kvantitativní části:

 

Cílová skupina: OSVČ se zaměstnanci a majitelé, jednatelé, ředitelé malých a středních podniků o velikosti 4-250 zaměstnanců
(Vyznačené rozdíly dosahují statistické významnosti 90 % – indikují významný rozdíl oproti celkovým výsledkům)

Metoda sběru dat: Online dotazování

Sběr dat:  9. 3. – 16. 3. 2022

Výzkumný nástroj: Strukturovaný dotazník o délce cca 7 minut

Velikost vzorku: 200 podniků

Průzkum ke stažení zde:
IPSOS pro AMSP_Robotizace v MSP

 

Realizaci sběru dat a průzkum provedla výzkumná agentura IPSOS.

Tento průzkum vznikl za laskavé podpory Komerční banky,  a. s. a společnosti ŠKODA AUTO a.s.https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html