Snaha AMSP ČR přinesla výsledek: ČMZRB rozšiřuje od 1.11.2017 záruky pro mimopražské podnikatele!

Snaha AMSP ČR přinesla výsledek: ČMZRB rozšiřuje od 1.11.2017 záruky pro mimopražské podnikatele!

Na základě dlouhodobého tlaku zástupců podnikatelů v čele s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR se Českomoravská záruční a rozvojová banka a Ministerstvo průmyslu a obchodu dohodly na rozšíření programu Záruka 2015 – 2023. Pro mimopražské malé podnikatele ze zpracovatelského průmyslu, IT, výzkumu, vývoje a dalších služeb začínají od 1.11.2017  platit stejné podmínky jako pro ty z hlavního města. Záruky se vztahují jak k provozním, tak investičním úvěrům. Jedná se o dlouho očekávaný finanční nástroj pro malé podnikatele.

Národní program Záruka 2015 – 2023 byl spuštěn v únoru 2015. Od té doby bylo malým podnikatelům poskytnuto téměř 5 900 záruk v celkovém objemu přes 12,8 miliardy Kč. Převážnou část tvoří záruky k provozním úvěrům, kterých je dvakrát více než záruk investičních. Dosáhnout na ně ale doposud mohli pouze malí podnikatelé v Praze a jen malá část mimo tento region. Většina z nich totiž působí v nepodporovaných oblastech, jako je např. zpracovatelský průmysl, informační technologie, výzkum a vývoj a další služby. Od 1.listopadu se tento stav mění, neboť ČMZRB se dohodla s MPO na o rozšíření tohoto programu tak, aby mimopražští podnikatelé měli tytéž možnosti, jako ti z hlavního města. Současně začíná ČMZRB poskytovat záruky rovněž k investičním úvěrům středně velkých podnikatelů.

„Zájem o rozšíření programu jsme pociťovali jak ze strany samotných podnikatelů, tak od našich partnerů – komerčních bank, AMSP ČR, HK ČR nebo Svaz průmyslu,“ uvádí Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB, a dodává: „Odhadujeme, že by po rozšíření programu mohlo dojít k celkovému nárůstu objemu poskytnutých záruk až o 75 %, tj. o 200 milionů měsíčně, resp. 2,4 miliardy korun ročně.“

„Malé a střední podniky jsou hnací silou podnikatelské sféry v ČR, růstu, inovací i konkurenceschopnosti a představují významného zaměstnavatele. Naším cílem je proto usnadnit jim cestu k získání bankovních úvěrů, díky nimž pak mohou realizovat své podnikatelské projekty. Rozšíření programu Záruka 2015 – 2023 je tak jednou z cest, jak tohoto cíle dosáhnout,“ doplňuje ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček.

Program Záruka 2015 – 2023 je vedle národních zdrojů financován také prostředky Evropského investičního fondu z programu COSME, tzn. prostředky z Junckerova balíčku, a to cca z 50 %. Do konce roku 2018 tak může z Junckerova balíčku celkově zaručit úvěry v objemu 15 mld. Kč. „Na rozšíření programu Záruka, k němuž dojde 1. listopadu, jsme plně připraveni,“ uzavírá Jiří Jirásek.amsp.cz
https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html