Snížení poplatků za nové chemické látky-důležité informace

Snížení poplatků za nové chemické látky-důležité informace

Evropská komise přijala v pátek 21. května 2010 nový předpis, který by měl malým a středním podnikům usnadnit
registraci podle legislativy REACH (Registrace, evaluace a autorizace chemických látek). Dokument také upravuje
nařízení CLP (Klasifikace, označování a balení látek a směsí). Podle nového předpisu se velmi výrazně sníží poplatky
související s žádostí podniků o nový název pro určitou látku či v případě žádosti o harmonizaci klasifikace a
označování látek. Níže naleznete letáky s důležitými informacemi pro implementaci CLP.

U mikropodniků se poplatky sníží o 90 procent, u malých podniků o 60 procent a u středních podniků o 30 procent.
Předpis dále informuje, že podniky mohou s dokumenty souvisejícími s registrací REACH a CLP pracovat ve svém jazyce.
K dispozici jsou malým a středním podnikům také helpdesky, které fungují ve všech členských státech a měly by
poskytnout asistenci, tak aby podniky splnily termín pro registraci REACH, který je stanoven na 30. listopadu 2010.

Splnit všechny podmínky legislativy REACH (Registrace, evaluace a autorizace chemických látek) je pro evropské malé a
střední podniky (MSP) velice obtížné. Malé a střední podniky působí v řadě odvětví, což ztěžuje
vytvoření jednotného souboru pravidel pro registraci. Na rozdíl od velkých firem k tomu MSP ani nemají
dostatečné kapacity.

Letak_CLP_1_DOVOZCI.pdf Letak_CLP_1_DOVOZCI.pdf (95,74 KB)
Letak_CLP_2_NASLEDNI_UZIVATELE.pdf Letak_CLP_2_NASLEDNI_UZIVATELE.pdf (96,87
KB
)
Letak_CLP_3_PRODEJCI_CHEM.LATEK.pdf Letak_CLP_3_PRODEJCI_CHEM.LATEK.pdf (100,24
KB
)

Zdroj: CEBRE a Svaz chemického průmyslu ČRamsp.cz
https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html