Splavnost Labe mezi Českou republikou a Německem

Splavnost Labe mezi Českou republikou a Německem

Spolkové ministerstvo dopravy v Bonnu zastává názor, že Labe může sehrát přiměřenou roli v rámci přepravy zboží mezi Německem a ČR, nicméně pouze s ohledem na charakter řeky. V kontextu priorit ve vnitrozemské říční dopravě hraje pro německou stranu Labe druhořadou roli, další rozvoj Labe jako dopravní vodní cesty se nepředpokládá.

DUESSL172.doc DUESSL172.doc (84,00 KB

DUESSL173.doc DUESSL173.doc (324,50 KB

SCAN0014.PDF SCAN0014.PDF (56,37 KB

Verkehrsweg_Elbe_Volker_Keitel_BMVBS.pdf Verkehrsweg_Elbe_Volker_Keitel_BMVBS.pdf (1,36 MB)https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html