Společenská odpovědnost firem (CSR)

Společenská odpovědnost firem (CSR – Corporate Social Responsibility) je dobrovolný závazek firmy chovat se ohleduplně nejen ke společnosti, ale také k životnímu prostředí. Podle definice Zelené knihy, kterou vydala Evropská komise v roce 2001 je: Společenská odpovědnost firem dobrovolně integruje sociální a ekologické ohledy do podnikatelských činností firmy, a to ve spolupráci se zainteresovanými stranami podniku neboli stakeholdery.

AMSP ČR se k tomuto konceptu hrdě hlásí:

Leden 2014 – AMSP ČR uzavřela partnerství s Asociací společenské odpovědnosti (A-CSR).

Duben 2015 – AMSP ČR mezi prvním 17 českými signatáři UN Global Compact (největší síť CSR zaštítěná OSN)

Červen 2016 – vyhlášení soutěže „Podnikáme odpovědně“ – ocenění ušité na míru MSP, sociálním podnikům a rodinným firmám. Vyhlašovatelé: Rada kvality ČR spolu s A-CSR, AMSP ČR, P3- People, Planet, Profit

Červen 2017 – vyhlášení Národní ceny ČR za CSR a udržitelný rozvoj

Červen 2018 – vyhlášení Národní ceny ČR za CSR a udržitelný rozvoj

Červen 2019 – Národní informační portál o CSR (oficiální portál ČR) – https://www.narodniportal.cz/ucastnici/

Duben 2020 – brožura Strategie udržitelnosti AMSP ČR

Leden 2021report Strategie udržitelnosti AMSP ČR (2019 – 2021)

Leden 2021report Strategie udržitelnosti AMSP ČR (2019 – 2021) v AJ (Communication on Engagement)


AMSP ČR se stala součástí velkého průzkumu k Filantropii ve střední a východní Evropě 2020

 

Z průzkumu Filantropie ve střední a východní Evropě 2020 jasně vyplývá, že 65 % dárců z řad fyzických osob chce zvýšit objem svých darů na filantropické účely. Stále více firem začíná fungovat odpovědným a udržitelným způsobem, k čemuž je motivují stále uvědomělejší zaměstnanci, investoři a spotřebitelé. Až 39 % Čechů je ochotno platit více za výrobky a služby nabízené společensky odpovědnými značkami.

 

Jedno je jisté – jednotlivci i firmy mají stále více prostředků a ochoty účinně řešit sociální i environmentální problémy. Jaké překážky jim stojí v cestě? Chcete-li se seznámit s doporučeními na změny, připravenými ve spolupráci s organizacemi, které utvářejí české dopadové prostředí, stáhněte si níže zdarma příslušnou zprávu.

 

Průzkum zpracovala Social Impact Alliance for Central & Eastern Europe.

 

Průzkum ke stažení zde:


 


https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html