Společenská odpovědnost firem (CSR)

Společenská odpovědnost firem (CSR – Corporate Social Responsibility) je dobrovolný závazek firmy chovat se ohleduplně nejen ke společnosti, ale také k životnímu prostředí. Podle definice Zelené knihy, kterou vydala Evropská komise v roce 2001 je: Společenská odpovědnost firem dobrovolně integruje sociální a ekologické ohledy do podnikatelských činností firmy, a to ve spolupráci se zainteresovanými stranami podniku neboli stakeholdery.

AMSP ČR se k tomuto konceptu hrdě hlásí:

Leden 2014 – AMSP ČR uzavřela partnerství s Asociací společenské odpovědnosti (A-CSR).

Duben 2015 – AMSP ČR mezi prvním 17 českými signatáři UN Global Compact (největší síť CSR zaštítěná OSN)

Červen 2016 – vyhlášení soutěže „Podnikáme odpovědně“ – ocenění ušité na míru MSP, sociálním podnikům a rodinným firmám. Vyhlašovatelé: Rada kvality ČR spolu s A-CSR, AMSP ČR, P3- People, Planet, Profit

Červen 2017 – vyhlášení Národní ceny ČR za CSR a udržitelný rozvoj

Červen 2018 – vyhlášení Národní ceny ČR za CSR a udržitelný rozvoj

Červen 2019 – Národní informační portál o CSR (oficiální portál ČR) – https://www.narodniportal.cz/ucastnici/

Duben 2020 – brožura Strategie udržitelnosti AMSP ČR

 

X