Strategie udržitelnosti AMSP ČR

Strategie udržitelnosti AMSP ČR

Vážení čtenáři,

je malé a stření podnikání udržitelné? Ano! Dnešní výhodou je rychlost a schopnost se přizpůsobit. Kdo chvíli stál, stojí opodál. A jsou to právě malé firmy a živnostníci, kteří jsou toho bleskově schopni na rozdíl od velkých korporací. Proto i inovace vznikají právě v malých a středních podnicích (MSP), které se umí rychle rozhodnout u jednoho stolu a přizpůsobit se požadavkům zákazníků a klientů. Ještě do nedávna byla v segmentu MSP zkratka CSR a téma udržitelného rozvoje poměrně neznámými pojmy. Vizionáři z řad podnikatelů je však začali přirozenou cestou šířit. Rychlou dynamikou vývoje ekonomiky v posledních dvou letech se podařilo dosáhnout velmi dobrých hospodářských výsledků jak korporacím, tak segmentu malého a středního podnikání. Zásadní celosvětovou ránu však podnikání zasadil počátkem roku 2020 nový koronavirus a zcela změnil podmínky podnikání. MSP a živnostníci se stali nejohroženější skupinou.

Strategie udržitelnosti AMSP ČR v ČJ naleznete zde:
Strategie CSRAMSP ČR v ČJ

Strategie udržitelnosti AMSP ČR v AJ naleznete zde:
Strategie udržitelnosti AMSP ČR v AJhttps://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html