Systém prevence kurzového rizika

Systém prevence kurzového rizika

Systému prevence kurzového rizika se dlouhodobě věnuje Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ve svém projektu E-start. Na základě tohoto projektu a jeho výsledků se agentura CzechTrade rozhodla tuto oblast zahrnout do svého exportního poradenství. Navíc společně s portálem BusinessInfo.cz vznikla Kalkulačka kurzových rizik E-start ZDE

Systém prevence kurzového rizika E-Start je nástrojem, který pomáhá odhadnout případnou kurzovou ztrátu u pohledávky nebo závazku. Cílem aplikace je poskytnout podnikatelům dodatečné informace pro rozhodování o zahraničních obchodech – pohledávkách i závazcích.

I s ohledem na současnou ekonomickou situaci způsobenou koronavirovou krizí je nutné podporu podnikání a exportu zintenzivnit a v maximální možné míře přenést online. Systém kurzové prevence a aplikace E-start přesně odpovídá této nutnosti a reaguje na aktuální problémy.https://www.viva-awa.com/sextoysindelhi https://www.sexvibrators.in/about_us
https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html
https://amsp.cz/20210317-best-handheld-vacuum-cleane/
X