Český byznys objevuje Izrael

Český byznys objevuje Izrael

Praha, 10. 10. 2018. Téměř stoprocentní nárůst našich vývozů do Izraele za posledních pět let znamená, že tato destinace vykazuje po Mexiku nejvyšší míru exportu našeho zboží. Osmimilionová země přijme téměř polovinu našeho zboží, co gigantická Čína. Roste současně i chuť našich podnikatelů realizovat společně s izraelskými partnery společný výzkum, což potvrzuje zájem našich firem o dotační výzvu Technologické agentury ČR (TAČR), která v rámci programu Delta vůbec poprvé podpořila mezinárodní spolupráci s Izraelem. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) zveřejňuje společně s Komerční bankou u příležitosti Česko-izraelského exportního fóra Analýzu obchodních a investičních vztahů mezi oběma zeměmi.

Z analýzy vyplývá, že, Izrael je již na šestém místě našich exportních odbytišť mimo EU. Růst vývozů 96,2 % za posledních pět let z této země dokonce činí destinaci s druhou nejvyšší dynamikou exportu našeho zboží. Celkem do Izraele vyvezeme za 24,2 miliardy korun, což je 43 % objemu vývozu, co vyvezeme do Číny. 60 % našich vývozů je z oblasti automotive, následují stroje, přístroje, chemické výrobky a spotřební zboží.

V celkové obchodní bilanci vykazujeme s Izraelem kladné saldo, dovozy jsou vůči našim vývozům přibližně pětinové, přesto v posledních letech vykazujeme růst těsně pod 10 % ročně. Hlavními položkami importu z Izraele jsou elektrické přístroje, farmaceutické výrobky a nástroje.

Investiční aktivita izraelských firem v ČR je s ohledem na celkové objemy zahraničních investic nepatrná a dosahuje pouze 0,09 %. Izraelci jsou u nás investičně aktivní v zejm. v developerských službách, realitách a farmaceutickém průmyslu.

Prapor našich investorů v Izraeli drží Škoda Auto, která v květnu 2018 otevřela v tel Avivu DigiLab, a to ve spolupráci s Champion Motors, hlavním izraelským dovozcem vozů Škoda. Zaměřuje se na technologický scouting zajímavých izraelských start-upů a firem zejména v sektoru kybernetické bezpečnosti, zpracování big dat, průmyslu 4.0, e-mobility a inteligentních senzorů ve vozidlech. Již nyní ŠKODA AUTO DigiLab spolupracuje s 10 izraelskými start-upy z oblasti smart mobility, jejichž technologie testuje přímo ve svých výrobních provozech v Mladé Boleslavi.

To, že Izrael patří v inovacích ke světovým lídrům potvrzují i další tuzemské organizace, které začínají spolupráci v oblasti výzkumu. Velmi aktivní je Akademie věd (AV ČR), která za poslední dva roky zrealizovala 120 projektů vědecké mobility s izraelskými výzkumnými pracovišti, kterého se zúčastnilo 160 výzkumných pracovníků z ČR. Česká republika rozjíždí i společné projekty v oblasti aplikovaného výzkumu, které vypsala v červnu 2018 Technologická agentura (TAČR) v programu DELTA.  Významným krokem v oblasti společného výzkumu v pokročilých technologiích budou i listopadové výzvy resortu školství (MŠMT) v tematických oblastech robotiky a clean-tech.

Předseda AMSP ČR Karel Havlíček k tomu uvádí: „Izrael se stává vzorem našich podnikatelů, jak řídit nápady a inovace. Izraelské firmy dokáží neuvěřitelným způsobem zkrátit fázi od výzkumu, přes vývoj, testování až po komercializaci. Nebojí se riskovat a jsou mistři jednoduchých, přitom ale promyšlených řešení. Dokáží skloubit strategické řízení s denní operativou, což z nich činí světové inovační lídry. To, že naše bilaterální vztahy s Izraelem jsou nadstandardní se začíná v posledních letech projevovat i v obchodních aktivitách. Izrael je novým hitem našich začínajících firem, výzkumných organizací i zajetých producentů.“

Tisková zpráva ke stažení zde:
TZ-2018-10-Izrael OBCH INV VVI

Analýza ke stažení zde:
Analýza ČR Izrael OBCH INV 10 2018amsp.cz
https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html