Tisková zpráva: Mírná většina členů AMSP ČR je pro přijetí eura

Tisková zpráva: Mírná většina členů AMSP ČR je pro přijetí eura

Praha, 5. února 2024 – Mírná většina menších podniků a živnostníků je pro přijetí společné evropské měny. Ukázala to anketa mezi členy Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR), která proběhla ve dnech 16. a 19. ledna 2024 formou dotazníkového šetření. Ankety se zúčastnilo téměř šest stovek podnikatelů a živnostníků. 

Na klíčovou otázku, zda je dotázaný pro přijetí eura, odpovědělo téměř 39 procent respondentů „ano, určitě, jakmile bude ČR plnit Maastrichtská kritéria“ a dalších 12 procent pak zvolilo variantu „ano, ale později podle situace“. Proti přijetí eura se vyslovilo mírně přes 39 procent dotázaných. Pro téměř deset procent respondentů není otázka přijetí nebo nepřijetí společné měny důležitá a jedno procento na tuto věc nemá názor.

Zdroj: AMSP ČR (2024), údaje v grafu uvádějí nejprve počet respondentů a následně zaokrouhlená procenta z celku (N=573)

Výsledky šetření znamenají určitý posun v názorech podnikatelské veřejnosti. Při předchozích výzkumech, které se ale uskutečnily před delší dobou, členská základna AMSP ČR přijetí eura vcelku výraznou většinou odmítala.

„Názorový posun je zde nezpochybnitelný. Na druhou stranu ale musíme varovat před jednoznačnou interpretací výsledku šetření, protože většinová podpora je těsná a je třeba zdůraznit, že v rámci statistické chyby mohl být výsledek stejně dobře v podobě podpory nižší než polovina respondentů,“ poznamenal k tomu předseda představenstva AMSP ČR Josef Jaroš.

Obvykle panuje přesvědčení, že podpora eura mezi podnikateli roste úměrně s tím, jak je pro ně důležitý export. Tedy že exportéři euro podporují a ostatní podnikatelé jsou v této věci podstatně vlažnější. Výzkum tuto představu v jisté míře potvrdil, nikoliv však důsledně. Podpora eura sice roste s tím, jak je pro podnikatele důležitý export, avšak i mezi těmi, kteří neexportují vůbec, je podpora společné evropské měny téměř poloviční.

Výzkumníci položili v rámci dotazníkového šetření i hypotetickou otázku, jaký názor na přijetí eura by měli respondenti v případě, že by v budoucnu nastala volba „buď euro nebo odchod z Evropské unie“. V této volbě by euro a setrvání v EU vybralo 63 procent otázaných (určitě ano 44 procent, spíše ano 19 procent). Necelá třetina respondentů by v této konstelaci volila opuštění EU (31 procenta). Zbytek dotázaných na takto položenou otázku neměl názor.

Zdroj: AMSP ČR (2024), údaje v grafu uvádějí nejprve počet respondentů a následně zaokrouhlená procenta z celku (N=573)

Členové AMSP ČR jsou většinově přesvědčeni, že o přijetí eura by nicméně mělo proběhnout referendum. Určitě si to myslí 37 procent respondentů, spíše ano odpovědělo dalších 16 procent. To znamená, že jednu z forem souhlasu vybralo 53 procent dotázaných. Za zbytečné považuje referendum 44 procent členů AMSP ČR.

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR uskutečnila tento výzkum v reakci na veřejnou diskusi o postupu k přijetí eura. „Poslední zjišťování názoru členské základny na toto téma proběhlo již před skutečně delší dobou a cítili jsme, že není vůči členské základně odpovědné zastupovat zájmy malých a středních podniků a živnostníků bez nového ověření jejich postojů k otázce eura,“ řekl k tomu Josef Jaroš.

Tisková zpráva ke stažení zde:
TZ AMSP ČR 2024-02-05-Postoje MSP k přijetí eura

Celá analýza ke stažení ZDEamsp.cz
https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html