Výběr prvních 17 „Evropských univerzit“ představuje zásadní krok na cestě k vytvoření Evropského prostoru vzdělávání

Výběr prvních 17 „Evropských univerzit“ představuje zásadní krok na cestě k vytvoření Evropského prostoru vzdělávání

Evropská komise oznámila koncem června jména vysokoškolských institucí po celé Evropě, které budou součástí prvních aliancí „Evropských univerzit“. Hlavní myšlenkou této aktivity je zvýšit kvalitu a atraktivitu evropského vysokoškolského vzdělávání a posílit spolupráci mezi institucemi, jejich studenty a zaměstnanci. Mezi 54 zaslanými přihláškami bylo vybráno 17 univerzit, pro které je k dispozici rozpočet ve výši 85 milionů eur. Jednotlivé aliance obdrží v příštích letech až 5 milionů eur, jež jim umožní začít s prováděním svých plánů a připravit cestu pro další vysokoškolské instituce v EU. Z ČR se účastní Univerzita Karlova a Masarykova univerzita v Brně.

Více informací naleznete zde:
https://ec.europa.eu/czech-republic/news/190626_iniciativa_evropske_univerzity_cshttps://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html
X