Výbory AMSP ČR

Výbor pro vzdělávání

Odpovědný:

j__r__.jpg

PhDr. Marie Jírů
Centrum andragogiky s.r.o.
e-mail: marie@centrumandragogiky.cz

 

Náplň výboru:

– Monitoring a následné vyhodnocování a rozšiřování nabídek vzdělávacích aktivit

 • vzdělávání na středních a vysokých školách v návaznosti na potřeby malých a středních podniků;
 • v r. 2016 speciální zaměření na učňovské školství v návaznosti na ROK ŘEMESEL 2016;
 • v r. 2017 speciální zaměření na vzdělávání v návaznosti na ROK VENKOVA 2017;
 • v r. 2018 speciální zaměření na vzdělávání nástupníků v oblasti Family Business (viz zahraniční zkušenosti) a intenzivní práce s univerzitní platformou v rámci ROKU RODINNÉHO PODNIKÁNÍ 2018;
 • v r. 2019 speciální zaměření na vzdělávání OSVČ a MSP v oblasti digitalizace v rámci ROKU DIGITÁLNÍHO PODNIKÁNÍ 2019;
 • v r. 2020 speciální zaměření na vzdělávání OSVČ a malých firem do 50 zaměstnanců v rámci ROKU MALÉHO PODNIKÁNÍ 2020;
 • specializované vzdělávací projekty pro ZŠ, SŠ, spolky (cechy) ap.;
 • strukturální fondy.

 

Cíl: Ovlivňovat oblast vzdělávání ve prospěch MSP

 

Členové:
Mgr. Jana Márová
Ing. Jan Dolejš
Ing. Otakar Pivoda
Ing. Jiří Imlauf

 

Výbor pro výzkum, vývoj, inovace a KET

Odpovědný:

Breckova Pavla_1.jpg

Ing. Pavla Břečková, Ph.D.
místopředsedkyně představenstva
e-mail: breckova@amsp.cz 


Cíl:
 Ovlivňovat inovační prostředí ve prospěch MSP; posílit pozici MSP v oblasti KET a odborně ovlivňovat sektorovou legislativu

 

Členové:
Ing. Ivan Fencl, Ph.D.
Ing. Pavel Vokáč, CSc., MBA
Ing. Karel Dobeš
RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková, Ph.D., MBA
Mgr. Jiří Kvíz
Leona Starostková
Ing. Jaroslav Chaloupka
Petr Bříza

 

Výbor pro strukturální fondy

Odpovědný:

kv__z.jpg

Mgr. Jiří Kvíz
enovation s.r.o.
e-mail: kviz@amsp.cz

 

Náplň výboru: Monitoring a lobbing spojený s politikou evropských programů

 • komunikace s MMR
 • komunikace s CI
 • komunikace s MPO
 • konference, semináře
 • nové programy

 

Cíl: Směřování evropských programů podpory do segmentu MSP, minimalizace administrativní zátěže

 

Členové:
Ing. Aleš Pustka
Ing. Ivo Běhan
Ing. Petr Forman
Ing. Petra Michaličková
Ing. Alexandra Krejzová
RNDr. Ivan Dvořák CSc.
Mgr. Jana Márová
Ing. Viliam Grácz
Ing. Ondřej Ptáček

 

Výbor daňový a sociální

Odpovědný:

Breckova Pavla_1.jpg

Ing. Pavla Břečková, Ph.D.
místopředsedkyně představenstva
e-mail: breckova@amsp.cz

 

indr____ek.jpg
Ing. Ivan Indráček
SČS – Unie nezávislých petrolejářů
e-mail: info@scs.cz

 

Náplň výboru: Koordinace připomínek z oblasti daní, zaměstnanosti a sociální politiky

 • komunikace s MPSV a MF
 • odborné komentáře
 • mezinárodní spolupráce
 • poradenské agentury (spolupráce PWC,….)
 • strategie konkurenceschopnosti ČR

 

Cíl: Ovlivňování daňové a sociální zátěže ve prospěch MSP

 

Členové:
Radek Dvořák
Ing. Vladimír Kopačka, MBA

 

Výbor zahraničně-exportní

Odpovědný:

Ing. Petr Križan
místopředseda dozorčí rady
e-mail: petr.krizan@ceb.cz 

 

Náplň výboru:
Zahraniční politika:

 • spolupráce UEAPME
 • zahraniční delegace
 • lobbing EU

 

Zahraniční obchod:

 • teritoriální analýzy
 • státní exportní politika
 • semináře konference
 • spolupráce CzechTrade
 • spolupráce s MZV

 

Cíl: Mezinárodní lobbing a ovlivňování nástrojů státní exportní politiky s dopadem na MSP

 

Členové:
Ing. Karel Dobeš
JUDr. Oldřich Vacek
Ing. Pavla Břečková, Ph.D.
Petr Milata

Ing. Evžen Reitschläger
Ing. Libor Musil

 

Výbor bankovní

Odpovědný:

Ji_____Jir__sek_foto_1.JPG
Ing. Jiří Jirásek
člen představenstva
e-mail: gr@cmzrb.czburianova@cmzrb.cz

 

Náplň výboru: Monitoring aktivit bank a finančních institucí vůči MSP

 • spolupráce s ČBA
 • spolupráce s ČNB
 • spolupráce s EGAP, ČEB, ČMZRB
 • vyhodnocování a návrhy komentářů
 • monitoring alternativního financování

 

Cíl: Optimalizace financování segmentu MSP

 

Členové:
Ing. Petr Križan
JUDr. Ing. Marek Dlouhý

 
X