Výbory AMSP ČR

Výbor pro vzdělávání

 

Odpovědný:

j__r__.jpg

PhDr. Marie Jírů
Centrum andragogiky s.r.o.
e-mail: marie@centrumandragogiky.cz

 

Náplň výboru:

– Monitoring a následné vyhodnocování a rozšiřování nabídek vzdělávacích aktivit

 • vzdělávání na středních a vysokých školách v návaznosti na potřeby malých a středních podniků;
 • v r. 2016 speciální zaměření na učňovské školství v návaznosti na ROK ŘEMESEL 2016;
 • v r. 2017 speciální zaměření na vzdělávání v návaznosti na ROK VENKOVA 2017;
 • v r. 2018 speciální zaměření na vzdělávání nástupníků v oblasti Family Business (viz zahraniční zkušenosti) a intenzivní práce s univerzitní platformou v rámci ROKU RODINNÉHO PODNIKÁNÍ 2018;
 • v r. 2019 speciální zaměření na vzdělávání OSVČ a MSP v oblasti digitalizace v rámci ROKU DIGITÁLNÍHO PODNIKÁNÍ 2019;
 • v r. 2020 speciální zaměření na vzdělávání OSVČ a malých firem do 50 zaměstnanců v rámci ROKU MALÉHO PODNIKÁNÍ 2020;
 • specializované vzdělávací projekty pro ZŠ, SŠ, spolky (cechy) ap.;
 • strukturální fondy.

 

Cíl: Ovlivňovat oblast vzdělávání ve prospěch MSP

 

Členové:

Ing. Jan Dolejš
Ing. Jiří Imlauf
Mgr. Jana Márová
Ing. Otakar Pivoda
PhDr. Vendulka Raymová

 


Výbor pro výzkum, vývoj, inovace a KET

 

Odpovědný:

Breckova Pavla_1.jpg

Ing. Pavla Břečková, Ph.D.
místopředsedkyně představenstva
e-mail: breckova@amsp.cz 


Cíl:
 Ovlivňovat inovační prostředí ve prospěch MSP; posílit pozici MSP v oblasti KET a odborně ovlivňovat sektorovou legislativu

 

Členové:
Ing. Ivan Fencl, Ph.D.
Ing. Pavel Vokáč, CSc., MBA
Ing. Karel Dobeš
RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková, Ph.D., MBA
Mgr. Jiří Kvíz
Leona Starostková
Ing. Jaroslav Chaloupka
Petr Bříza

 


Výbor pro dotační politiku

 

Odpovědný:

kv__z.jpg

Mgr. Jiří Kvíz
místopředseda dozorčí rady
e-mail: kviz@amsp.cz

 

Náplň výboru: Monitoring a lobbing spojený s politikou evropských programů

 • komunikace s MMR
 • komunikace s CI
 • komunikace s MPO
 • konference, semináře
 • nové programy

 

Cíl: Směřování evropských programů podpory do segmentu MSP, minimalizace administrativní zátěže

 

Členové:
Ing. Aleš Pustka
Ing. Ivo Běhan
RNDr. Ivan Dvořák CSc.
Ing. Petr Forman
Ing. Viliam Grácz
Ing. Alexandra Krejzová
Ing. Petra Michaličková
Mgr. Jana Márová
Mgr. Michala Pešková
Ing. Ondřej Ptáček
PhDr. Vendulka Raymová
Petr Skalický

 


Výbor daňový a sociální

 

Odpovědný:

Breckova Pavla_1.jpg

Ing. Pavla Břečková, Ph.D.
místopředsedkyně představenstva
e-mail: breckova@amsp.cz

 

indr____ek.jpg
Ing. Ivan Indráček
SČS – Unie nezávislých petrolejářů
e-mail: info@scs.cz

 

Náplň výboru: Koordinace připomínek z oblasti daní, zaměstnanosti a sociální politiky

 • komunikace s MPSV a MF
 • odborné komentáře
 • mezinárodní spolupráce
 • poradenské agentury (spolupráce PWC,….)
 • strategie konkurenceschopnosti ČR

 

Cíl: Ovlivňování daňové a sociální zátěže ve prospěch MSP

 

Členové:
Radek Dvořák
Ing. Vladimír Kopačka, MBA

 


Výbor zahraničně-exportní

 

Odpovědný:

Petr Milata

člen představenstva
e-mail: petr.milata.jr@beznoska.cz

 

Náplň výboru:
Zahraniční politika:

 • zahraniční delegace
 • lobbing EU

 

Zahraniční obchod:

 • teritoriální analýzy
 • státní exportní politika
 • semináře konference
 • spolupráce CzechTrade
 • spolupráce s MZV

 

Cíl: Mezinárodní lobbing a ovlivňování nástrojů státní exportní politiky s dopadem na MSP

 

Členové:
Ing. Karel Dobeš
JUDr. Oldřich Vacek
Ing. Evžen Reitschläger

 


Výbor bankovní

 

Odpovědný:

Ji_____Jir__sek_foto_1.JPG
Ing. Jiří Jirásek
odborný garant pro oblast financování firem
e-mail: jirasek@amsp.cz

 

Náplň výboru: Monitoring aktivit bank a finančních institucí vůči MSP

 • spolupráce s ČBA
 • spolupráce s ČNB
 • spolupráce s EGAP, ČEB, ČMZRB
 • vyhodnocování a návrhy komentářů
 • monitoring alternativního financování

 

Cíl: Optimalizace financování segmentu MSP

 

Členové:
JUDr. Ing. Marek Dlouhý

 
https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html