Vyjeďte jako začínající podnikatel do zahraničí za unijní peníze!

Vyjeďte jako začínající podnikatel do zahraničí za unijní peníze!

Erasmus for Young Entrepreneurs (Program podpory mladých podnikatelů) patří k nejlepším v EU. AMSP ČR se jej účastnila velmi úspěšně v r. 2015 a z celkem 115 evropských podnikatelských organizací tzv. Evropského výměnného programu pro podnikatele obsadila dokonce 9. místo.

Erasmus pro mladé podnikatele je přeshraniční výměnný program, díky němuž mají noví a začínající podnikatelé bez omezení věku možnost nabýt nových zkušeností od zkušených podnikatelů, kteří provozují menší podniky v jiných účastnických zemích. V dalším období pokračuje v tomto programu naše členská organizace Bohemia EU Planners s.r.o. a zde přinášíme aktuální informace.

Projekt YEIM Young Entrepre neurs in Motion, EU projekt číslo 764144 byl zahájen dne 1. února 2017 pro 1. období do 31. ledna 2019 (s výhledem do roku 2021). Projekt byl schválen Evropskou komisí v programu COSME H2020.

Překlad programu znamená Konkurenceschopnost malých a středních podniků s tím, že hlavní aktivitou je financování začínajících podnikatelů. Projekt je znám take pod názvem Erasmus for Young Entrepreneurs.  Zprostředkující organizací je společnost t.j. Bohemia EU Planners, s.r.o. (IČ 27901637), který je členem nadnárodního konsorcia vedeného Španělskem.

Unijní programy jsou financovány přímými penězi z Bruselu. Soutěží se s online přihláškami dle výzev publikovaných na stránkách generálních ředitelství Evropské komise.

Prioritou našeho projektu pro nové uchazeče je čerpání znalostí ICT technologií s uplatnitelností ve všech oborech, jimiž se podnikatelské prostředí zabývá a prioritou ženy budoucí podnikatelky (v našem prostředí budoucí OSVČ či jednatelky s.r.o.), ale muži budoucí podnikatelé jsou vítáni též.

Více informací naleznete na: www.bohemiaeuplanners.eu.

Účastník projektu musí splnit následující kriteria:

 • Minimálně dosažené středoškolské vzdělání s maturitou, střední odborné vzdělání se závěrečnou zkouškou a zdokladování základní konverzační znalosti v anglickém jazyce (A2-B1), či dle země hostitelského podnikatele.
 • Základní orientace v základech podnikání, jako je schopnost sestavit Podnikatelský plán (Co, Proč, Jak, Kdy, Pro koho a Za kolik?) či objasnit jej a konkretizovat dosažení cíle.
 • Věk v projektu není omezen.
 • Mobilita do států EU je od 1 do 3 měsíců.
 • Účastník projektu je u hostitelského podnikatele ve vybrané zemi a prohlubuje si svoje odborné zkušenosti na své budoucí podnikání po návratu do ČR.
 • Po schválení Podnikatelského plánu a odsouhlasení výjezdu, jsou náklady hrazeny na základě Finančního souhlasu a účastník musí plnit podmínky pobytu, tak jak je stanoveno ve vzájemné smlouvě a prohlášení účastníka.
 • Výše finančních prostředků na pobyt je dána dle spotřebního koše dané země (Tabulky EU).
 • Náklady na pobyt pokrývají cestovní náklady, ubytování a stravné.
 • Účastník při svém pobytu nesmí vykazovat výdělek za určitou pracovní činnost.
 • Jeho účast je na odborné bázi vedené mentorem (hostitelským podnikatelem).
 • Nový (potenciální) podnikatel přijíždějící k hostitelskému podnikateli je motivovaný a aktivní člověk se zájmem o obor, v němž chce získat další zkušenosti.
 • Hostitelská organizace v ČR (MSP) naopak přijímá nové podnikatele z členských států EU a zemí Evropy.
 • Ověřením a sdílením odborné praxe si takto rozšířili možnosti vzájemné mezinárodní spolupráce až aktivitám exportu/importu.
 • Či uzavřením společného podnikání jako join venture.

Zprostředkovatelskou organizací pro výjezd je Bohemia EU Planners, s.r.o.

Pro registraci do programu prosím uvedený odkaz:
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=19

 https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html