Výsledky průzkumu o testování ve firmách 10-49 zaměstnanců mezi členy AMSP ČR

Výsledky průzkumu o testování ve firmách 10-49 zaměstnanců mezi členy AMSP ČR

Záchyt pozitivních zaměstnanců v antigenním testování byl 0,37 %. K dostupnosti testů žádná firma neuvedla, že by měla problém je sehnat. 20 % firem uvedlo, že dodací lhůty byly delší. K cenám testů uvedlo 50 % firem, že je nakoupily za 101-150 Kč/test, 26 % pak za 61-100 Kč/test, 14 % za více jak 150 Kč. Co se týká zkušeností firem s testováním, nejčastěji uvádějí, že jde o další administrativu v době, kdy chybí v provozu lidé, stojí je to čas a finance, ale zatím to zvládají. Řada z nich testovala už dříve na dobrovolné bázi. K dotazu na zkušenosti s testováním firmy uváděly, že směrnice ministerstva se měnily, poslední znění vyšlo 25.3., otestovaní měli být do 26.3., návod na test je složitý a obsahuje odborné termíny, které si museli najít v lékařském slovníku, odpovědnou osobou je jednatel firmy, odbornou sílu se jim nepodařilo sehnat a také že některé testovací sady byly vadné, takže při stejném postupu se výsledek neukázal. Případné testování 2x týdně vidí jako velmi zatěžující, zejména ve směnných provozech, vytíží už min. 1 zaměstnance navíc, podle jejich názoru jde o plýtvání penězi a zatěžování životního prostředí. Nejvíce by uvítali urychlení očkování.

Štítky:


https://www.viva-awa.com/sextoysindelhi https://www.sexvibrators.in/about_us
https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html
https://amsp.cz/20210317-best-handheld-vacuum-cleane/
X